آشنایی با کشور تاجیکستان
ساعت ۱:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٧/۱۸ : توسط : جعفر یعقوبی

 
فلسفه نام و نامگذاری نوروز
ساعت ۱٢:۱٤ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٢/٢/٤ : توسط : جعفر یعقوبی

 

«فلسفه نام و نامگذاری نوروز»

نویسنده: جعفر یعقوبی(پژوهشگر دوره دکترای فلسفه فرهنگ درآکادامی علوم جمهوری تاجیکستان)

توضیح: این مقاله به سفارش پزوهشگاه فلسفه، سیاست شناسی و حقوق آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان برای درج درکتاب «نوروز: دیروز، امروز و فردا» که به مناسبت جشن نوروز سال 1392 خورشیدی انتشار یافته تالیف گردید. امیدوارم این تلاش اندک، در جهت نشر فرهنگ ایران اسلامی موثر و مقبول واقع گردد. در ضمن، استفاده از مطالب این مقاله با ذکر منبع آزاد بوده و انتظار داریم از نقد سازنده و نظرات عالمانه اهالی علم و فرهنگ بهره مند شویم.   

                                        تصویر روی جلد کتاب

 

مقدمه: تاریخ و گذشته یک ملت در آینه فرهنگ، آداب و رسوم و تمدن آن نمایان می شود. هرچه این آداب و رسوم دارای مبنا و اساس بیشتر و نیز موافق با طبیعت جهان هستی و نیز فطرت انسانی باشد، از قوت و غنای بیشتری برخوردار می شود. در توفان حوادث و تحولات تاریخی نیز کمتر هویت خود را از دست داده و بلکه مستحکم و بالنده تر می گردد. نام و نامگذاری هم یکی از حوزه های ادب و فرهنگ است که همه انسان ها، بویژه ایرانیان و ایرانی تبارها سعی کرده اند با توجه به فلسفه و مبناهای نامگذاری این عمل را طوری انجام دهند که نه تنها به عنوان یک سنت ماندگار و زیبا در فرهنگ آن ها درآید، بلکه به توسعه و گسترش فرهنگ و تمدن جهانی نیز کمک نمایند. از جمله این ها، نامگذاری اولین روز سال خورشیدی به نام «نوروز» می باشد که ثبت جهانی نیز گردیده است. مقوله نام و نامگذاری و نیز نام «نوروز » و تاریخ و فرهنگ آن، توسط افراد بسیاری مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته است. اما در این مقاله کوشش شده که از دیدگاه فلسفی «نام»، «نامگذاری» و «نام نوروز» و نیز «نام های بر مبنای نوروز»، مورد بررسی و تحقیق قرار گیرد.

واژه «نام» در ادبیات فارسی، برابر با «Name» در زبان انگلیسی و «اسم» در زبان عربی می باشد. لغتنامه ها و فرهنگ های فارسی، از جمله لغتنامه دهخدا و فرهنگ فارسی معین در بیان معنای «نام» آورده اند: «لفظی که بدان کسی یا چیزی را بخوانند». «نوروز» (که نام آن در زبان های کهن ایرانی مانند زبان فارسی پهلوی «نوک روج» یا«نوگ روز» بوده) به معنای روز نو که از ترکیب دو واژه «نو» و «روز» تشکیل شده و آن  «برابر است با روز اول فروردین ماه از سال خورشیدی که موقع رسیدن آفتاب به نقطه اول حمل است».

تعاریف اصطلاحی زیادی در مورد «نوروز»، «نام»، «نامگذاری» وجود دارد که ما در ابتدا بعضی از آن ها را شرح می دهیم. «نوروز برابر با اولین روز از سال خورشیدی و جشن آغاز سال نو و یکی از کهن ترین جشن های دوران باستان است»(ویکی پدیا، دانشنامه آزاد: زیر واژه نوروز). در یک تعریف «نام» عبارت از «لفظ یا واژه ای است که بر جوهر(موجود وابسته به خود) یا بر عرض(موجود وابسته به چیز دیگر) و به منظور تعیین و جدا کردن او از دیگران به کار می رود». در جایی دیگر گفته شده است: «اسم یا نام، اثر یا نشانی است که بر کسی یا چیزی گذاشته می شود تا با آن شناخته شود». در یک نگاه دیگر، نام جنبه معنا، حقیقت و قدر و منزلت پیدا می کند و فقط برای تشخیص و جدا کردن از دیگران نیست. در یک تعریف گفته شده است: «اسم از السمو،گرفته شده و این به معنای بلندی و قدر و منزلت است». در همان منبع گفته شده که: «اسم به معنای نام به نیکی بردن و ستایش کردن و بلندی است». از نظر عالمان علم «نحو»، نام: «کلمه ای است که بر معنای حقیقی چیز خاصی اشاره دارد. علاوه بر این نباید به یکی از سه زمان(گذشته، حال و آینده)، نزدیک و وابسته باشد». از نظر عالمان علم «منطق» نام: «کلمه ای که بر لفظ مفردی گذاشته شود و بتوان بوسیله آن پیام یا مفهومی را رساند؛ و اساس آن به زمان خاصی(گذشته، حال و آینده) وابسته نباشد». مکتب «نومینالیسم» که یک آیین فلسفی است، اعتقاد دارد: «مفاهیم بطور تنها و مجرد وجود حقیقی ندارند، بلکه نام ها و عناوینی بیش نیستند» (شفیق الارناووط، 1376: 26 تا 27).

فلسفه نام: ما در اینجا سعی می کنیم، برخی از دلایل فلسفی پیرامون نام و نامگذاری را بررسی نماییم و بر مبنای آن به فلسفه نام نوروز و نام های بر مبنای نوروز بپردازیم. همانگونه که از تعاریف پیش گفته نیز معلوم می شود؛ بعضی از اندیشمندان، اولین علت فلسفی و شاید مهم ترین و طبیعی ترین علت نامگذاری را «تعیین کردن، نشان کردن، تمیزدادن و جدا کردن آن فرد یا چیز صاحب نام از افراد و پدیده های دیگر» عنوان کرده اند. با یک نگاه فلسفی  به خلقت  جهان و انسان، می توان به این نتیجه رسید که با خلقت جهان و پدیده های آن، بویژه و زیاد شدن جمعیت انسان ها، برای تشخیص و تمیز آنها نامگذاری امری طبیعی، مهم و ضروری بوده است. امروزه هم به علت رشد و توسعه علم و نیز تولید فن آوری های جدید و متنوع، بسیاری از چیز های تولید شده علاوه بر نامگذاری، کدگذاری نیز می شوند تا از همدیگر متمایز بوده و تشخیص داده شوند.

 فلسفه نام نوروز: درمورد انتخاب نام «نوروز» برای اولین روز سال خورشیدی هم، از نظر تاریخی روایت های فراوانی وجود دارد. اما در اینجا ما بیشتر به دنبال علت های فلسفی نامگذاری نوروز هستیم. همانطور که از نام نوروز پیداست، اولین دلیل فلسفی که در باره آن می توان گفت: همان  «معنای طبیعی نام نوروز» است. نام های طبیعی هم بر طبق نظریه کلاسیک معنایی «عبارت های ذهنی است که به چیزهایی در جهان خارج اشاره کرده و یک یا چند ویژگی آن را بیان می کند»( صفوی، 1382: 3). این علت از علت های فلسفی نامگداری نوروز، تقریبا با نام نوروز که از دو کلمه «نو» و «روز» تشکیل شده است، آشکار می شود. آنچه مسلم است این روز نو، آغاز تحولی مثبت در جامعه و روزگاری بوده که این نام برای آن انتخاب شده است تا آن روز را از روزهای دیگر جدا نماید.

دهخدا دلیل نامگذاری نوروز را  این گونه بیان می نماید که: «ایرانیان باستان جشنی داشتند، بنام فروردگان و آن ده روز طول می کشیده است. فروردگان که در پایان سال گرفته می شد، در واقع روزهای عزا و ماتم بوده نه جشن و شادی؛ به همین سبب جشن نوروز که پس از آن می آمد، علاوه بر آنکه روز اول سال نو محسوب می شد، روز شادی بزرگان بوده است. (دهخدا، لغت نامه؛ زیر واژه «نوروز). به طور طبیعی هم وقتی انسانِ نخستین به رویدادهای طبیعی پیرامون خود، مانند دگرگونی طبیعت و  فصول گرم و سرد و اتفاقات مربوط به آن می نگریسته و حوادث آن را تجربه می کرده است، متوجه بازگشت فصل ها و دگرگونی طبیعت می شده و از این راه، سنجش و تقویم زمان آغاز می شود .عده ای از اندیشمندان  بر این باورند که انسان ها در روزگاران کهن، آغاز سال را با دگرگونی طبیعت یکی می دانستند. از اینرو سال نو را از نخستین روزهای بهار که فصل رویش و زایش طبیعت بود، مبنا قرار داده و حساب می کردند.

 آریایی های نخستین، در سرزمین های بسیار سرد زندگی می کردند که حدود ده ماه سرما و دو ماه گرما داشتند. پس از مهاجرت آن ها به فلات ایران، در دوران هخامنشی نیز سال  به دو فصل بلند گرما و سرما تقسیم می شد. فصل تابستان هفت ماه و فصل زمستان پنج ماه و پنج روز بود. در این دوره، در آغاز هر یک از دو فصل بزرگ جشنی  برپا می شد. نخستین جشن، در آغاز بهار و زمان نوزایی طبیعت برپا می شد و دیگری در آغاز پاییز که فصل خوشه چینی و روی آوری طبیعت به سرما و یخبندان بود. برای این دو فصل، نمادی هم داشتند: شیر نماد تابستان و گاو نشانة زمستان بود. این دو نماد (شیر و گاو) در سنگ نگاره های تخت جمشید، در حال ستیز با یکدیگر نقش شده اند. این ستیز نشانة روند طبیعت و پیروزی شیر برگاو، علامت دگرگونی طبیعت به سوی تابستان است» (پارسای، جواد، : 2). «برخی صاحبنظران دریده شدن گاو به دست شیر را نشانه ای از تفسیر نجومی صورت های فلکی دانسته اند. یعنی برج اسد(شیر) که شروع اعتدال بهاری است، بر برج ثور(گاو) پیروز می شود و تجدید حیات و حاصلخیزی آغاز می شود» (بهمنی، 1389: 143). 

پس با توجه به مطالب بالا می توان گفت: نوروز یک نام طبیعی است که کمتر به معرفی سابقه تاریخی و ادبی نیاز دارد؛ زیرا فلسفه آن از نام این روز و جشن باستانی پیداست و زمانی آغاز می شود که  سال کهنه به پایان رسیده  وآنچه در طبیعت است، زندگی نو آغاز می کند. این یکی از دلایل اصلی است که این روز باستانی «نوروز» نامگذاری  شده تا از روزهای دیگر متمایز و آغاز تحولی نو و مبارک باشد.

علت فلسفی دوم را که می توان از تعاریف و نظراتی که اندیشمندان این حوزه ارایه کرده اند، به دست آورد و همچنین یک علت فطری و مشترک بین انسان و سایر جانداران است. «تلاش برای حفظ، جاودانه کردن و بقای نوع و نسل و میراث می باشد» ( لقمانی، 1377؛ 26 تا 31). از یک سو انسان با تولید مثل و به دنیا آوردن فرزندان و گذاشتن نام نیک و بلند برای آن ها، بویژه نام های نیک و مشهورکه در بین اجداد خانواده یا قبیله ویا در سطح جهانی وجود دارند، در صدد حفظ و بقای نام و نسل خود می باشد. از سوی دیگر با گذاردن نام بزرگان و افراد مشهور بر روی فرندان، مکان ها، زمان و روزها و دیگر چیزهای با ارزش، نام آن ها را نسلی به نسل دیگر به عنوان یک میراث ارزشمند زنده نگه داشته و به آن ها احترام می گذارد. به عبارت دیگر می توان گفت: فلسفه دیگر نامگذاری، حفظ و جاودانه کردن ارزش های والایی است که انسان های بزرگ آفریده اند. در مورد علت نامگذاری زمان، مکان، چیزها و مناسبت ها نیز علاوه بر جدا کردن و تشخیص دادن، جنبه مهم دیگری که مورد نظر نامگذاران بوده و هست، بزرگداشت، ارج نهادن  و جاودانه کردن آن مکان، روز، مناسبت و دیگر چیزهایی است که نام مخصوص بر آن ها گذاشته می شود. پس دومین دلیل فلسفی نام نوروز، موضوع «بزرگداشت و جاودانه کردن روز اول سال نو و رخدادهای مبارک آن به عنوان یک میراث کهن فرهنگی و ادبی است»؛ زیرا «این گونه نامگذاری نزد اکثر دانشمندان، فلاسفه و ستاره شناسان به مثابهء بزرگداشتی از زمان و بیانگر حقایق رخ داده در آن تلقی می گردد» ( پوهنیار: 1). در این جا به برخی از حوادث مربوط به این روز که ممکن است، بخشی از آن ها ریشه در افسانه هم داشته باشد، اشاره مختصری می کنیم: به اعتقاد برخی صاحبنظران، دلیل نامگذاری این روز «پایان کار آفرینش جهان، بویژه آفریدن انسان است و حق تعالی در روز «هرمز» از ماه حمل که جشن نوروز است، از کار آفرینش فراغت یافته و گویا استراحت نموده است» ( شاردن،1335 : 51 تا 52). «نخستین روز از فروردین ماه را از این جهت «نوروز» نام نهادند، زیرا که پیشانی سال نواست. آنچه از پس اوست از این پنج روز همه جشن هاست و ششم فروردین ماه نوروز بزرگ دارند. زیرا که خسروان بدان پنج روز حق های حشم گروهان بگزاردندی و حاجتها روا کردندی، آنگاه بدین روز ششم خلوت کردندی خاصگان را و اعتقاد پارسیان اندر نوروز نخستین آن است که اول روزی است از زمانه و بدو فلک آغازید گشتن»(بیرونی، 1367: 253).

محمد جریر طبری، نوروز را آغازی بر دادگری جمشید می داند. ولی جشن نوروز پیش از جمشید نیز برگزار می شده است. ابوریحان بیرونی، با اینکه نوروز را به جمشید منسوب می کند، یادآور می شود که «آن روز که روز تازه ای بود، جمشید عید گرفت، اگرچه پیش از آن هم نوروز بزرگ و معظم بود»( کیوان، 1349: 3 ). نوروز بزرگترین جشن ایرانیان از روزگاران کهن تا به امروز است و همچنین نمایان ترینِ جشن های بهاری جهان به شمار  می رود. بعضی گفته اند که: «جمشید سیر عالم می کرد، چون به آذربایجان رسید، فرمود تخت مرصعی را بر جای بلندی رو به جانب مشرق بگذارند و خود تاج مرصعی بر سر نهاده و بر آن تخت نشست، همینکه آفتاب طلوع کرد و پرتوش بر آن تاج و تخت افتاد، شعاعی در غایت روشنی پیدا آمد، مردم از آن شادمان شدند و گفتند این روزی نو است» ( کیوان، 1349: 3 ).

در روایتی دیگرابوریحان بیرونی، دلیل عید بودن نوروز را چنین گفته‌ است که: «چون جمشید برای خود تخت بساخت در این روز بر آن سوار شد و جن و شیاطینی آن را حمل کردند و به یک روز از کوه دماوند به بابل آمد و مردم برای دیدن این امر در شگفت شدند و این روز را عید گرفتند» (بیرونی، 1352: 242).

روایت های دیگری نیز در مورد علت انتخاب نام نوروز و بزرگ شمرده شدن آن در ایران باستان و بسیاری نقاط دیگر جهان از اندیشمندان و صاحبنظران بیان گردیده که اگرچه جنبه افسانه دارد، ولی آنچه که در آنها اشتراک نظر وجود دارد، عبارت است از:

کیومرث که نخستین ژادشاه باشد. در روز نوروز از مادر زاییده شده است.

 کیخسرو پور سیاوش در این روز از مادر زاییده شده است.

 .هوشنگ شاه پیشدادی در همین روز فرخنده پا به عرصه وجود نهاده است

 طهمورث در این روز نیکو، دیوان تبهکار و مردم آزار را بند نهاده است

 فریدون شاه در این روز، کشور پهناور ایران را در میان سه فرزند خود ایرج، سلم و تورتقسیم نموده است

 زرتشت در این روز آفریده شده و در همین روز مبارک نیز از سوی اهورامزدا به پیامبری برگزیده شده است

در روایتى امام صادق(ع) به حوادثی اشاره می فرمایند که قبل از اسلام در نوروز رخ داده است: «نوروز، روزى است که خداوند از بندگانش پیمان گرفت که تنها خداى یکتا را بپرستند و براى او همتا قرار ندهند و ایمان به رسولان و حجت هاى خدا و امامان(ع) بیاورند و روزى است که کشتى نوح(ع) بر کوه جودى نشست ... » ( بحارالانوار، جلد 59 :92). باز در جای دیگری فرمود: «نوروز همان روزى است که ابراهیم خلیل(ع) بت هاى بت پرستان را شکست»(بحار الانوار، جلد 12 : 43). بنابر همین روایت، حادثه شگفت زنده شدن هزاران نفر از بنى اسرائیل قبل از اسلام در نوروز رخ داده است.

نوروز در دوران اسلامی نیز از اهمیت زیادی برخوردار بوده وگاهی دستگاه خلافت در زنده نگه داشتن آن از ایرانیان نیز پیشی می گرفت. این توجه به نوروز، از یک سو  به دلیل اهمیت نوروز و از سوی دیگر برای اخذ مالیات بود، که برای دریافت آن به حساب دقیق سال نیاز داشتند. «در عصر خلافت امیرمومنان على(ع)، ایرانیان چند ظرف نقره که در آن شکر ریخته بودند در نوروز به آن حضرت هدیه کردند. آن حضرت هدیه آنها را پذیرفت و شکرها را بین یاران خود تقسیم کرد و آن ظروف را به عنوان جزیه (مالیات سرانه آنها) قبول کرد» (بحار، جلد 41 : 118).

 «در حدیث «معلى بن خنیس» به فرموده امام صادق(ع) در باره چند رخداد بزرگ در نوروز، بعد از اسلام اشاره شده است:
 روزی که جبرئیل بر پیامبر نازل شد. روزی که پیامبر(ص)، على(ع) را بر دوش خود گرفت تا او بت هاى قریش را از بالاى خانه کعبه فرو ریزد. همچنین ابراهیم پیامبر(ع) در چنین روزى بت های بت پرستان را شکست. پیامبر(ص) على(ع) را به ((وادى جنیان)) فرستاد تا از آنها در پذیرش اسلام و پیامبر(ص) بیعت بگیرد. در چنین روزى (بعد از مرگ عثمان) براى خلافت حضرت على(ع) بیعتى دوباره شد. در چنین روزى على(ع)در جنگ نهروان بر خوارج پیروز شد. در چنین روزى قائم ما (عج) از پرده غیب آشکار مى شود. در چنین روزى قائم ما (عج) بر دجال (طاغوت زمان خود) پیروز مى گردد و او را در میدان کناسه شهرکوفه به دار مى کشد. هیچ نوروزى بر ما نمى گذرد، مگر این که ما در آن روز امید فرج قائم(عج) را داریم؛ زیرا آن روز از روزهاى ما و از روزهاى شیعیان ما است. عجم ها آن را پاس داشتند، ولى شما (عرب ها) آن را تباه ساختید» (بحارالانوار، جلد59: 92).چنان که معلوم شد، پدیدار شدن این رخداد های بسیار بزرگ، پس از ظهور اسلام نیز موجب عظمت و پاسداشت نوروز شده است. از مجموع این مطالب معلوم می شود که نوروز چه قبل از اسلام وچه بعد از آن، روز محترم و خاصى بوده و به دلیل پیدایش رخدادهایى در آن روز که بیشتر جنبه مثبت داشته اند، بر اهمیت و شهرت آن افزوده شده است. موضوع «بزرگداشت و جاودانه کردن نام نوروز و رخدادهای آن» به عنوان یک میراث کهن فرهنگی و ادبی آنقدر نزد ایرانیان و ایرانی تبارها با اهمیت بوده و هست که از قدیم تاکنون در بسیاری از موارد نام فرزندان، مکان های مهم علمی و فرهنگی، بناهای تاریخی، خیابان ها و میادین شهری را بر مبنای نام نوروز یا نام های منسوب به آن نامگذاری کرده و می کنند؛ زیرا فلفسه این گونه نامگذاری ها، بزرگداشت زمان و حقایق رخ داده در آن تلقی می شود. نام هایی مانند نوروز، نوروزه، نوروزخان، امیر نوروز، نوروزعلی، نوروزداد، نوروزبیگ یا نام خانوادگی مانند نوروزبیگی، نوروزی، نوروزخانی، نوروز زاده، نوروزیان و ... از این قبیل نامگذاری ها هستند.

سومین علت فلسفی نامگذاری «ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و برقراری روابط آسان و صحیح بین افراد جامعه و استفاده درست از زمان و چیزها» (لقمانی،1377: 26 تا 31) است. انسان ها موجوداتی اجتماعی هستند و وقتی در جامعه ای زندگی می کنند، نیاز به برقراری روابط آسان و درست اجتماعی دارند؛ زیرا باید نیازهای مادی و عاطفی و روانی خود را برطرف نمایند. برای برقراری ارتباط و آسان نمودن حضور در صحنه های مختلف اجتماعی، باید افراد، مکان ها و دیگر پدیده ها و چیزها دارای نام و نشان باشند. تصور کنید، یک جامعه و یا حتی یک شهر را که در آن افراد، محله ها، خیابان ها و دیگر چیزها نام یا نشان نداشته باشند و یا روزها، هفته ها، ماه ها و سال نام و مشخصات لازم را نداشته باشند. به دلیل نبود نام و نشان انسان ها دچار سرگردانی و تشویش در روابط اجتماعی شده و برقراری نظم و انضباط و قانون در جامعه ناممکن می شود. پس یکی دیگر از علت های فلسفی نام و نامگذاری که در اثر پیشرفت زندگی انسان  پدیدارگشته، «کمک به ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و برقراری روابط آسان و صحیح بین افراد جامعه بوده  است». بر همین مبنا، سومین دلیل فلسفی نام نوروز می تواند «ایجاد مبدا تاریخی و نظم و نظام داد به سال و ماه ها» بوده باشد. از روزگاران کهن، از سوی ایرانیان تلاش های بسیاری برای تثبیت نوروز به عنوان اولین روز تقویم ایرانی، صورت گرفته که اثبات می کند، یکی از علت های نامگذاری آن به عنوان «نوروز» است. در اینجا به برخی از آنها می پردازیم:

نوروز پیش از تاریخ:  بیرونی و خیام گفته اندکه ایرانیان عقیده داشته‌اند که پس از آفرینش زمین و آسمان که چندین هزار سال بی حرکت ایستاده بودند، به فرمان اهورامزدا آغاز به حرکت کردند. حرکت خورشید در این هنگام در بامداد نخستین روز ماه فروردین و از نخستین دقیقه یا درجه برج حمل بود. چون خورشید یک دور در برج ها گشت و دوباره به همان روز و ساعت و دقیقه که از آنجا رفته بود باز آمد، کیومرث آن لحظه و ساعت را دریافت و آغاز تاریخ نهاد.

نوروز جمشیدی: سال در نزد ایرانیان از زمانی نسبتا کهن به چهار فصلِ سه ماهه تقسیم شده و همان طور که ابوریحان بیرونی در آثارالباقیه آورده است. آغاز سال ایرانی از زمان خلقت انسان ( یعنی ابتدای هزاره هفتم از تاریخ عالم) روز هرمز از ماه فروردین بود، وقتی که آفتاب در نصف النهار، در نقطه اعتدال ربیعی، و طالع سرطان بود. خیام می نویسد که جمشید به مناسبت باز آمدن خورشید به برج “حَمَل” نوروز را جشن گرفت.

نوروز زرتشتی: همزمان با پادشاهی خشایارشا، مغانی که از شکل دینی زرتشتی منتشر در شرق ایران الهام گرفته بودند، نوعی جنبش مذهبی راه انداختند که طی آن، مذاهب اصلی گروه های زرتشتی به ارایة یک گاهشماری التقاطی موفق شدند. در این ترکیب، ماه سی روز تعیین شد،‌ هر روز به نام ایزد یا خدایی نام نهاده شد.

تقویم ایرانیان کهن که ریشه در اوستا دارد، بسیار ساده بود. به هریک از روزهای سی گانة ماه، یک نام داده بودند و در ماه دیگر دوباره از نخستین نام، روزها را تا پایان سی روز تکرار می کردند. در نتیجه سال ایرانی 360 روز یعنی 12 ماه  سی روزه بود که برای نزدیک شدنش به سال خورشیدی حقیقی 5 روز بر آن می افزودند.

نوروز پس از اسلام: پس از اسلام آوردن مردمان ایران زمین، خلیفگان عرب، که برخی از  مظاهر فرهنگ ایران را پذیرفته بودند، چند بار به فکر اصلاح تقویم افتادند، ولی انجام قطعی این کار تا به دوران ملکشاه سلجوقی به درازا کشید. در سال 467 هجری، این اصلاح به دست حکیم عمر خیام نیشابوری، ریاضی دان و شاعر بنام ایرانی، انجام شد و تقویم پارسی نام گرفت و در آن، نوروز در اولِ برج حَمَل(آغاز بهار) قرار گرفت.

نوروز معتضدی: معتضد خلیفة عباسی که دورة خلافتش 279-289 هجری قمری بوده است، اصلاحی در نوروز کرد که از وقایع سال 282 هجری قمری، برابر با 895 میلادی و برابر با سال 264 یزدگردی بوده است. در دوران خلافت عباسیان، بنا بر رسم و آیینی که در دورة ساسانیان برقرار بود، مالیات ها در آغاز سال گردآوری می شد

نوروز سلطانی- جلالی: این نوروز مهم ترین و مشهور ترین اصلاحی است که در گاهشماری ایران انجام گرفته و رایج مانده است. در سال 471 هجری قمری به فرمان ملک شاه سلجوقی،  وقتی که اعتدال ربیعی در نوزدهم فروردین ماه قدیم واقع بود، تاریخ ملکی تأسیس شد و اول سال در اول "حمل" روز اول بهار قرار گرفت و به همین جهت، نوروز که تا آن زمان در سال خورشیدی سیار بود، ثابت و  به نوروز سلطانی معروف شد.

نتیجه گیری: با توجه به مطالبی که از منابع مختلف در باره نظرات اندیشمندان حوزه های مختلف اعم از فلسفه، فرهنگ و ادب و تاریخ ارایه گردید و مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. به این نتیجه رسیدیم که نام و نامگذاری دارای فلسفه و علت های خاص است که این علت های فلسفی در مورد نام «نوروز» هم صدق می کند. زیرا نوروز یک نام است که مانند هر نام دیگری هم می تواند علت طبیعی و هم علل سببی داشته باشد. علت طبیعی آن رسیدن خورشید به اول برج حمل وهمزمانی آن با شروع اعتدال بهاری است که سال طبیعی از نو آغاز می شود. از علت های فلسفی دیگر در باره نامگذاری نوروز، بزرگداشت و جاودانه کردن روز اول سال نو به عنوان یک میراث فرهنگی و به دلیل حوادث مبارک و خوبی که در آن روز رخ داده است» و سومین دلیل فلسفی نیز «ایجاد نظم و انضباط اجتماعی و برقراری روابط آسان و صحیح بین افراد جامعه و استفاده درست از زمان و روزهای سال» است که بر این اساس، نوروز به عنوان اولین روز از ماه اول سال خورشیدی قرار گرفته وروز ها و ماههای دیگر با نظم و ترتیب خاص  در ادامه آن قرار می گیرند. علت های فلسفی و غیر فلسفی دیگری هم در باره نام نوروز وجود دارد که از حوصله این مقاله خارج است و در اینجا به همین مقدار بسنده می گردد.

        منابع:

1-     بخشوده، ابراهیم؛ فرهنگ نام و نامگذاری؛ مشهد: انتشارات محقق، 1378ه.خ، 236 صفحه

2-     پوریانی؛ محسن؛ تاثیر وقایع بر نامگذاری ایرانیان؛ تهران: 1384سازمان ثبت احوال کشور، ه.خ، 114 صفحه

3-     بهنیا، عبدالکریم؛ پژوهشی در نام های ایرانیان معاصر؛ اهواز، انتشارات دانشگاه شهید چمران اهواز؛ 1369 ه.خ، 352 صفحه. 

4-      زنگنه، پری؛ آوای نام ها از ایران زمین؛ تهران: انتشارات کتابسرا، 1386 ه.خ؛ 491 صفحه.

5-      پارسای، جواد؛ در باره نوروز:  http://www.vii.at/TAWAN/NOWRUZ_INTERNET_Fa.htm

6-      پوهنیار، محمد بشیرمؤمن؛ نوروز جشن طبیعت و جشن انسان ها: www.farda.org/articles

7-      دهخدا، علی اکبر؛ لغت نامه؛ زیر واژه «نام» و «نامگذاری»

8-      ویکی پدیا، دانشنامه آزاد، زیر واژه نوروز: http://fa.wikipedia.org/wiki

9-      شفیق الارناووط؛ فرهنگ جامع اسامی دختران و پسران؛ ترجمه غنی میاحی؛ 1376 ه.خ؛ 292 صفحه

10-  صفوی، کوروش؛ «نگاهی به آرای فیلسوفان در طرح نظریه معنایی»(مقاله)؛ نشریه زبان و ادبیات؛ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تبریز:  1382 ه.خ، شماره 186؛ 32 صفحه

11-  لقمانی، احمد؛ دیباچه شخصیت(مقاله)؛ ماهنامه پیام زن، شماره 83 ، 1377ه.خ؛

12-  پوهنیار، محمد بشیرمؤمن؛ نوروز جشن طبیعت و جشن انسان ها(مقاله): www.farda.org/articles

13-  شاردن، جان؛ سیاحت نامه، ترجمهء محمد عباس (جلد 3)؛ تهران: انتشارات امیرکبیر؛ 1335ه.خ

14-  بیرونی، ابوریحان ؛ التفهیم؛ تهران: انتشارات هما؛ 1367ه.خ

15-  علامه مجلسی؛ بحارالانوار، جلدهای 12، 41 و 59

16-  بهمنی، پردیس؛ سیر تحول و تطور نفش و نماد در هنرهای سنتی ایران؛ تهران: دانشگاه پیام نور، 1389ه.خ،143 صفحه

17-  کیوان، مصطفی. نوروز در کردستان. تهران: سازمان چاپ تبریز، ۱۳۴۹ه.خ؛ 192 صفحه

18-  بیرونی، ابوریحان؛ آثار الباقیه، ترجمۀ فارسی دانا سرشت؛ تهران، انتشارات ابن سینا، 1352ه.خ، 620 صفحه


 
تدوین و انتشار کتاب « خواستم در ایران گم شوم»
ساعت ۱٠:۳٧ ‎ق.ظ روز ۱۳٩۱/٥/۱ : توسط : جعفر یعقوبی

تدوین و انتشار کتاب « خواستم در ایران گم شوم» این کتاب که در بر گیرنده خاطرات نویسنده و ادیب تاجیک، مرحوم «محمد رحیم سیدر» در سفرهای خود به ایران می باشد و نشان از عمق عشق وعلاقه  یک نویسنده ناجیک به سرزمین اجدادی اش می باشد، توسط همسر آن مرحوم «خانم شرافت میرزا دخت»  و با همکاری دوستان عزیزم آقایان مجبد اسدی  و ایوب منصوری به فارسی برکردان  و اینجانب توفیق ویرایش و تنظیم و نیز پیگیری چاپ و انتشارآن را در ایران داشته ام. کتاب در اوایل سال جاری با حمایت سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و توسط انتشارات علمی فرهنگی در شمارگان 2000 چاپ  و منتشر گردید. یاد آور می شود این کتاب از نظر قطع، فونت متن و اطلاعات شناسنامه دارای اشکالاتی است که ناشر محترم  اعلام نموده اند که در چاپ بعدی آن را اصلاح خواهند نمود. 


 
تدوین و انتشار دو عنوان کتاب در تاجیکستان
ساعت ٧:٠٥ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠ : توسط : جعفر یعقوبی

دو عنوان کتاب که تدوین و ویرایش آن، حاصل تلاش جمعی اینجانب و دوستان عزیزم آقایان مجید اسدی و ایوب منصوری بود در ماههای اخیر از سوی رایزنی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان انتشار یافت. این دو کتاب خروجی مقدماتی دو طرح است که با مدیریت دوست عزیزم جناب آقای اسدی، همکاری دوست دیگرم آقای منصوری و بنده و با نظارت آقای دکتر اردوش، رایزن محترم جمهوری اسلامی در تاجیکستان انجام می شود. این کتابها که با عناوین «آشنایی با تعدادی از مشاهیر فرهنگی تاجیک» و « آشنایی با تعدادی از مراکز علمی و فرهنگی تاجیکستان» انتشار یافته برای آشنایی فارسی زبانان، بویژه آشنایی ایرانیان عزیز با این مراکز و شخصیت ها می باشد. عزیزان فارسی زبان و هموطنان ایرانی در صورت نیاز می توانند این کتابها را از رایزنی جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان به نشانی: تاجیکستان- شهر دوشنبه- خیابان رودکی- روبروی دانشگاه پزشکی بوعلی سینا، تهیه نمایند. 

 


 
سالروز تاسیس وبگاه فرهنگ تات
ساعت ۳:۱٢ ‎ب.ظ روز ۱۳٩۱/٤/۳٠ : توسط : جعفر یعقوبی

سلام عزیزان

دو سال از تاسیس و فعالیت این وبگاه گذشت و ما امروز وارد سومین سال فعالیت خود در این زمینه می شویم. اگر چه به علت اشتغال به تحصیل و تحقیق و نیز برخی اشتغالات کاری و ذهنی نتوانستم آنچه را که شایسته عنوان این وبگاه بود انجام دهم،ولی سعی کرده و خواهم کرد تا آنجا که میتوانم در این عرص تلاش نمایم. در این مدت از راهنماییها و  کمک ها و نیز تشویقات معنوی برخی از دوستان برخوردار شده ام که لازم میدانم از همه آنها تقدیر و تشکر نمایم.ضمنا اندک عزیزانی بوده اند که با کپی سازی و استفاده غیر مجاز از عنوان وبگاه و مطالب آن، خاطر ما را آزرده کرده اند که این عمل آنها با روح کار فرهنگی تعارض دارد. گاه به آنها تذکر دوستانه داده و گاه با چشم پوشی از کنار این خطاها گذشته ایم. در هر صورت برای خادمان عرصه علم و فرهنگ در هر کجای جهان که باشند آرزوی توفیق و سربلندی دارم. از دوستان و دلسوزان به این عرصه، بویژه "تات زبان های" عزیز انتظار راهنمایی و مساعدت فکری و معنوی دارم.

پیروز باشید."جعفر یعقوبی"


 
نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ جمهوری تاجیکستان
ساعت ٩:٥٥ ‎ق.ظ روز ۱۳٩٠/۱۱/۱٠ : توسط : جعفر یعقوبی

تاریخ بروزرسانی: 22/08/90

نظام‌ آموزشی‌ و چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه های‌ کشور جمهوری تاجیکستان

تحصیلات‌ پیش از دانشگاه‌

تحصیلات دانشگاهی

دوره های تحصیلی

نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی

فهرست دانشگاهها ی کشور جمهوری تاجیکستان

جدول چگونگی ارزشیابی مدارک تحصیلی دانشگاه های  کشور جمهوری تاجیکستان

‌‌تحصیلات‌پیش‌از دانشگاه‌

‌ دوره آموزش ابتدایی در کشور تاجیکستان 9 سال به طول می انجامد. دانش آموزان سپس می توانند در دبیرستان های متوسطه به مدت 2 سال تحصیلات خود را ادامه دهند و دیپلم دبیرستان دریافت نمایند. دانش آموختگان دبیرستان های متوسطه مجاز به ادامه تحصیل در مؤسسات آموزش عالی می باشند.

تحصیلات‌ دانشگاهی‌

آموزش عالی در کشور تاجیکستان توسط مؤسسات آموزش عالی شامل دانشگاه ها و انستیتوها ارائه می شود. آموزش عالی در کشور تاجیکستان تحت نظارت وزارت آموزش این کشور می باشد. در کشور تاجیکستان سه سطح آموزش عالی وجود دارد: 1) دوره کارشناسی و دیپلم تخصصی ؛ 2) دوره کارشناسی ارشد؛ 3) دوره نامزد علوم (برابر با دوره Ph.D.).

 دوره‌های‌ تحصیلی‌

1.      Bakalavr (Bachelor): شامل 4 سال تحصیل در مؤسسات آموزش عالی.

2.     Specialist Diploma: شامل حداقل 5 سال تحصیل پیوسته پس از دیپلم دبیرستان است. این مدرک نشاندهنده یک تخصص حرفه ای است و دارندگان این مدرک مجاز به فعالیت در مشاغل تخصصی و ادامه تحصیل در دوره دکتری می باشند.

3.    Magistr (Master): شامل 2 سال تحصیل پس از دوره Bakalavr و دفاع از پایان نامه و گذراندن امتحانات نهایی می باشد.

4.    Kandidat Nauk (Candidate of Science): شامل حداقل 3 سال تحصیل با داشتن مدرک Specialist Diploma یا Magistr (Master) است. دانشجویان در این دوره با روش های مختلف تحقیق و آموزش آشنا می شوند و در برخی دروس رشته مربوط امتحان می دهند. پس از تهیه رساله دکتری و دفاع از آن، مدرک Kandidat Nauk به دانش آموختگان ارائه می شود.

 

 

 نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی با تاریخ شروع به تحصیل قبل از 01/01/2012

‌1. مدارک‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان رسمی تحصیل و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت‌ موفقیت‌ "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 و حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ مذکور در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط کمیسیون تعیین می‌گردد. بدیهی است پس از فرصت 6 ماهه مذکور، حضور متقاضی در کشور محل تحصیل همزمان با تاریخ شروع به تحصیل الزامی است.

2.مدارک‌Magister/Specialist Diploma  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، به ترتیب با حداقل‌ پنج‌ سال‌ تحصیل‌ حضوری و تمام وقت و به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی، یا با دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، پس از بررسی علمی که شامل آزمون کتبی است، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان پایان نامه یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، در صورت موفقیت "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

در صورتی که مدارک مقاطع Bakalavr و Magister (یا Specialist Diploma) از دانشگاه های این حوزه جداگانه ارائه شود، اخذ آزمون از هر مقطع بطور مستقل الزامی است. در مورد مدارک کارشناسی ارشد پیوسته نیز اخذ آزمون از هر دو مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد الزامی است. همچنین چنانچه متقاضی با ارائه تقاضای کتبی، خواستار ارزشیابی مدرک Magister (یا Specialist Diploma) خود به ماخذ "کارشناسی" باشد، آزمون در سطح کارشناسی به عمل خواهد آمد. در چنین حالتی، متقاضی نمی تواند بعداً تقاضایی برای بررسی مدارک خود در سطح کارشناسی ارشد ارائه نماید.

تبصره: مدارک تحصیلات نیمه حضوری و غیر حضوری در مقطع کارشناسی ارشد چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 و حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ مذکور در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، تعداد واحدهای لازم جهت اخذ آزمون توسط کمیسیون تعیین می‌گردد. بدیهی است پس از فرصت 6 ماهه مذکور، حضور متقاضی در کشور محل تحصیل همزمان با تاریخ شروع به تحصیل الزامی است.

‌3. مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk که شروع تحصیل دورة‌ مربوط به آن ها بعد از اول نوامبر 2008 باشد مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، و همچنین پس از احراز تسلط متقاضی ارزشیابی مدارک تحصیلی خارجی به زبان تحصیل در کشور خارجی (شامل قابلیت‌های گفتاری و نوشتاری به زبان تحصیل و زبان رساله و یا زبان رسمی کشور محل تحصیل)، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

·     در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

·       دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

·       موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

٭ چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

تبصره 3-2:  چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از اول نوامبر 2008 باشد، ارزشیابی مدارک تحصیلی صادره از دانشگاه های حوزه یاد شده در مقطع دکتری منوط به ارائه حداقل یک مقاله کامل علمی (Full Paper) برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی، منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه٭ و دارای نمایه (Index) بین المللی با رعایت شرایط مندرج در تبصره 3-1 می باشد.

تبصره 3-3: مدارک تحصیلات غیرحضوری در مقطع دکتری (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد) "غیر قابل ارزشیابی" خواهد بود. همچنین حضور متقاضی (به استناد گذرنامه) در تاریخ مورد اشاره در گواهی شروع به تحصیل صادره از دانشگاه محل تحصیل الزامی است. در خصوص آن دسته از متقاضیان ادامه تحصیل در مقطع دکتری که به صورت غیر حضوری اقدام به اخذ گواهی شروع به تحصیل نموده و به استناد گذرنامه، پس از اول نوامبر 2008 و حداکثر تا شش ماه پس از تاریخ مذکور در کشور محل تحصیل حضور یافته‌اند، علاوه بر لزوم انتشار حداقل یک مقاله برگرفته از رساله دکتری در نشریات علمی- پژوهشی دارای نمایه بین المللی منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه (وفق ضوابط ارزشیابی مدارک تحصیلی مقطع دکتری با تاریخ شروع به تحصیل قبل از نوامبر 2008 – تبصره 3-2)، احراز توانمندی‌های علمی- پژوهشی و حرفه ای این دسته از متقاضیان از طریق اخذ آزمون جامع و یا برگزاری جلسه دفاعیه الزامی است. بدیهی است پس از فرصت 6 ماهه مذکور، حضور متقاضی در کشور محل تحصیل همزمان با تاریخ شروع به تحصیل الزامی است.

‌تبصره3-3‌: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند.

منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.

تبصره3-4‌: مدارک‌ موضوع‌ بندهای‌ یک، دو و سه‌ صادره‌ از دانشگاه‌هایی‌ که‌ نامشان‌ در فهرست‌ ذیل آورده‌ نشده‌ است‌ نیز به‌ شرط‌ آنکه‌ تاریخ‌ اتمام‌ تحصیلات‌ قبل‌ از ژانویه‌ 2002 میلادی‌ باشد بر اساس‌ معیار مذکور در همان‌ بندها بررسی‌ و ارزشیابی‌ می‌شوند.

 

 

 نحوه‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی با تاریخ شروع به تحصیل از 01/01/2012 به بعد

‌1. مدارک‌Bakalavr  صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده، با حداقل 4 سال‌ تحصیل حضوری و تمام وقت‌ به‌ شرط‌ دارا بودن‌ دیپلم‌ 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش*، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، "کارشناسی" ارزشیابی‌ می‌شوند.

* حداقل نمره قبولی آزمون زبان: TOLIMO و TOEFL pbt = 480،  TOEFL ibt = 60،  IELTS = 5،    MCHE = 50. چنانچه زبان تحصیل روسی باشد، پس از اتمام تحصیلات، قبولی در آزمون زبان روسی الزامی است.

2. مدارک‌Magister صادره‌ از دانشگاه‌های‌ معرفی‌ شده‌ با توجه‌ به‌ دوره‌های‌ تحصیلی‌ قبل‌ از دانشگاه‌ و محتوای‌ دروس‌ دانشگاهی، با حداقل دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش*، پس‌ از بررسی‌ علمی‌ که‌ شامل‌ آزمون‌ کتبی‌‌ است (در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی)، "کارشناسی ارشد" ارزشیابی‌ می‌شوند.

* حداقل نمره قبولی آزمون زبان: TOLIMO و TOEFL pbt = 480،  TOEFL ibt = 60،  IELTS = 5،    MCHE = 50. چنانچه زبان تحصیل روسی باشد، پس از اتمام تحصیلات، قبولی در آزمون زبان روسی الزامی است.

تبصره: مدارک Specialist Diploma چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 01/01/2012 باشد، قابل ارزشیابی نیست.

‌3. مدارک (Ph.D.) Kandidat Nauk با حداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت، به شرط دارا بودن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان قبل از اخذ پذیرش*، مشروط به انتشار حداقل دو مقاله کامل (Full Paper) در نشریات معتبر علمی‌ـ ‌پژوهشی، منتشره در کشورهای غیراز کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه** که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، با رعایت سایر ضوابط و مقررات قابل بررسی و ارزشیابی است. ضمناً رساله دکتری باید توسط شخص متقاضی (نه از طریق مترجم) نگاشته و ارائه شده باشد.

تبصره  3-1: هر مقاله باید دارای شرایط ذیل باشد:

·     در زمان تشکیل پرونده ارزشیابی به چاپ رسیده باشد (مقالات ارائه شده در کنفرانس ها ـ هرچند که نمایه بین المللی داشته باشند ـ احصاء نمی شود).

·       دانش آموخته مؤلف اصلی آن باشد .

·       موضوع آن هم راستا با رساله دکتری باشد.

مقالات توسط حداقل دو عضو هیات علمی متخصص در رشته مربوط بررسی و تألیف آنها توسط متقاضی احراز خواهد شد.

* حداقل نمره قبولی آزمون زبان: TOLIMO و TOEFL pbt = 480،  TOEFL ibt = 60،  IELTS = 5،    MCHE = 50. چنانچه زبان تحصیل روسی باشد، پس از اتمام تحصیلات، قبولی در آزمون زبان روسی الزامی است.

** چاپ مقاله در نشریات علمی پژوهشی دارای نمایه (Index) بین المللی و ضریب تأثیر (Impact Factor) منتشره در کشورهای فدراسیون روسیه، جمهوری بلاروس، جمهوری اوکراین، لهستان، رومانی، بلغارستان، جمهوری چک، اسلواکی، اسلوونی، لتونی و لیتوانی، مشروط به این که متقاضی، دانش آموخته کشور منتشر کننده نشریه نباشد نیز بلامانع است.

‌تبصره3-2‌: دانشجویان‌ بورسیه‌ وزارت‌ علوم، تحقیقات‌ و فناوری‌ به‌ این‌ دلیل‌ که‌ در گزینش‌های‌ علمی‌ مربوط‌ قبول‌ شده‌ و در طول‌ تحصیل‌ تحت‌ نظارت‌ علمی‌ اداره‌ کل‌ بورس‌ و اعزام‌ و نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ بوده‌اند ملزم‌ به‌ ارایه‌ مقاله‌ موضوع‌ بند 3 نیستند. منظور از نظارت‌ علمی، ارایه‌ گزارش‌ منظم‌ پیشرفت‌ علمی‌ شش‌ ماهه‌ به‌ نماینده‌ علمی‌ وزارت‌ متبوع‌ مستقر در سفارت‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ در مسکو یا بلاروس (شش‌ گزارش‌ در طول‌ دوره‌ تحصیل‌ دکترا) و تأیید دانشگاه محل خدمت است.

معرفی دانشگاه های کشور تاجیکستان

1- Tajik State National University

2- Tajik State Pedagogical University

3- Tajik State Agricultural University

4- Tajikistan Academy of Sciences

4- صرفاً در مقطع دکتری

5- Khujand State University 'B. Gafurov'

5- رشته های تاریخ و شرق شناسی در کلیه مقاطع تحصیلی، سایر رشته ها صرفاً تا سطح کارشناسی ارشد

6- Tajikistan Academy of Pedagogical Sciences

6- صرفاً در مقطع دکتری

7- Tajik Physical Training Institute

8- Tajik Technical University (M.S.Osimi)

8- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

9- Tajik State University of Commerce

9- صرفا" تاسطح کارشناسی ارشد.

10- Russian – Tajik (Slavonic) University

10- صرفا" تا سطح کارشناسی در رشته های علوم انسانی

11- Tajik State Institute of Languages

11- صرفاً تا سطح کارشناسی

 

جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه‌های‌ کشور جمهوری تاجیکستان (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل قبل از از 01/01/2012 باشد)

مدارک

شرایط1

ارزشیابی2

Bakalavr

(Bachelor)

چهار سال تحصیل در موسسات معتبر و  داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

در صورت موفقیت در آزمون علمی، «کارشناسی»

Specialist Diploma/ Magister

(Master)

1- پنج الی شش سال تحصیل پیوسته در موسسات معتبر و داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی

2- دو سال تحصیل در موسسات معتبر و داشتن مدرک کارشناسی معتبر

 

در صورت موفقیت در آزمون علمی، «کارشناسی ارشد»

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

 

حداقل سه سال تحصیل درموسسات معتبر و داشتن کارشناسی ارشد معتبر

چنانچه تاریخ شروع به تحصیل بعد از اول نوامبر 2008 باشد، در صورت انتشار دو مقاله بر گرفته از رساله دکتری در نشریات معتبر علمی- پژوهشی منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای میانه که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی باشد، «دکتری»

 1. دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود.
 2. توضیحات تکمیلی در قسمت نحوه ارزشیابی مدارک تحصیلی توضیح داده شده است.

‌‌‌‌


جدول‌ چگونگی‌ ارزشیابی‌ مدارک‌ تحصیلی‌ دانشگاه­های معتبر کشور جمهوری تاجیکستان (چنانچه تاریخ شروع به تحصیل از 01/01/2012 به بعد باشد)

مدارک

شرایط اولیه1

نحوه ارزشیابی

ارزشیابی نهایی

Bakalavr

(Bachelor)

داشتن دیپلم 12 ساله دبیرستان یا پیش دانشگاهی با معدل کتبی حداقل 14 در رشته مرتبط با رشته تحصیلی مقطع کارشناسی، داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان (TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT)2 قبل از اخذ پذیرش، حداقل چهار سال تحصیل حضوری و تمام وقت

در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی، احراز   توانمندی های علمی از طریق اخذ آزمون توسط یکی از دانشگاه­های دولتی (از 18 واحد از دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط)

«کارشناسی»

Magister

(Master)3

داشتن مدرک کارشناسی معتبر با معدل حداقل 14 در رشته مرتبط با گروه آموزشی تحصیلی مقطع کارشناسی ارشد، داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان (TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT)2 قبل از اخذ پذیرش، دو سال تحصیل حضوری و تمام وقت

در صورت لزوم به تشخیص کمیسیون ارزشیابی، احراز توانمندی­های علمی از طریق اخذ آزمون توسط یکی از دانشگاه های دولتی (از 12 الی 18 واحد از دروس اصلی و تخصصی رشته مربوط)

«کارشناسی ارشد»

Kandidat Nauk

(Ph.D.)

داشتن مدرک کارشناسی ارشد معتبر با معدل حداقل 16، یکسان بودن رشته تحصیلی در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری، داشتن گواهی قبولی در آزمون زبان (TOEFL, IELTS, TOLIMO, MSRT)2 قبل از اخذ پذیرشحداقل سه سال تحصیل حضوری و تمام وقت

احراز توانمندی­های علمی – پژوهشی از طریق انتشار دو مقاله   برگرفته از رساله دکتری در نشریات معتبر علمی- پژوهشی که حداقل یکی از آنها دارای نمایه (Index) بین المللی و منتشره در کشورهای غیر از کشورهای مستقل مشترک المنافع و آسیای باشد

«دکتری»

 

1 دوره پیش دانشگاهی و آمادگی زبان جزو سنوات تحصیل محسوب نمی شود. کلیه متقاضیان ملزم به تشکیل پرونده دانشجویی در نمایندگی علمی و یا سفارت ج.ا. ایران در کشور محل تحصیل می باشند.

2 حداقل نمره قبولی آزمون زبان: TOLIMO و TOEFL pbt = 480،  TOEFL ibt = 60،  IELTS = 5،    MCHE = 50. چنانچه زبان تحصیل روسی باشد، پس از اتمام تحصیلات، قبولی در آزمون زبان روسی الزامی است.

3مدارک Specialist Diploma چنانچه تاریخ شروع به تحصیل پس از 01/01/2012 باشد، قابل ارزشیابی نیست.


 
آشنایی با دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان
ساعت ٩:۳٩ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٩ : توسط : جعفر یعقوبی

دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان

دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان از 14 دانشکده مشتمل بر مکانیک و ریاضی، بیولوژی، شیمی، زمین شناسی معادن، تاریخ، حقوق شناسی، زبان شناسی، شرق شناسی، روزنامه نگاری، اقتصاد و مدیریت، دارائی و اقتصاد، الکترونیک اقتصادی و فلسفه تشکیل گردیده است و شامل 85 کرسی می باشد. در این دانشگاه دانشجویان در 51 گرایش تحصیل می نمایند. دانشگاه ملی دارای 722 نفر استاد ازجمله 75 نفر پروفسور و دکتر علوم، 273 فوق لیسانس علوم و 251 نفر دانشیار می باشد. تعداد کل دانشجویان 13133 نفر است که از این تعداد 8113 دانشجو حضوری و 4790 نفر بصورت غیر حضوری تحصیل می کنند.
دانشگاه ملی جمهوری تاجیکستان با دانشگاههای دولتی مسکو، کلگین فورت اتریش، مانتون آمریکا و دانشگاه قبرس رابطه دوجانبه دارد.
در دانشگاه 17 دانشجو از کره، استرالیا، افغانستان، یمن، آمریکا، 117 نفر از ازبکستان و دو نفر از قزاقستان در دانشکده های حقوق، تاریخ، روزنامه نگاری و ترجمه، زبان شناسی، بیولوژی، شیمی و فیزیک تحصیل می نمایند.
دوره فوق لیسانس شامل 41 رشته تحصیلی می باشد. 281 نفر دانشجوی فوق لیسانس در دوره های حضوری و غیر حضوری تحصیل می نمایند . در سال 2002 22 نفر رساله های فوق لیسانس را دفاع کردند. 9 نفر در دوره های دکترای رشته های حقوق، روزنامه نگاری، اقتصاد و ریاضی شرکت کرده اند که از این تعداد 6 نفر از رساله دکتری خود دفاع کرده اند.

 


رشته های دانشگاه دولتی ملی تاجیکستان:

 

 

 

دانشکده ریاضیات

سال افتتاح رشته

اسم رشته

رقم رشته

شماره

1949

ریاضیات

010100

1

1985

ریاضی تجربی

010200

2

1998

انفورماتیک

010201

3

1985

مکانیک

010300

4

دانشکده فیزیک

1949

فیزیک

010400

5

1999

ستاره شناسی

010900

6

1995

هواشناسی

012600

7

1991

رادیوفیزیک و الکترونیک

071500

8

2003

ماشین های حساب، مجتمعها، سیستم ها و شبکات

220100

9

دانشکده شیمی

1957

شیمی

011000

10

1998

شیمی تجربی

011001

11

2001

تکنولوژی شیمی

240400

12

2002

فلزات رنگی

011002

13

دانشکده زمین شناسی

1995

اقتصاد و اداره در صنایع معادن

060801

14

1956

عکسبرداری زمین و جستجو

080100

15

1959

علم آموزش آبهای زیرزمینی

011400

16

1998

زمین شناسی نفت و گاز

080500

17

1994

کارنقشه برداری

090100

18

دانشکده زیست شناسی

1948

زیست شناسی

011600

19

1996

اکولوژی

013100

20

دانشکده تاریخ

1948

تاریخ

020700

21

1996

بایگانی شناسی

020800

22

1996

روابط بین الملل

021201

23

2003

تاریخ و کشورشناسی

020701

24

دانشکده حقوق

1949

حقوق

021100

25

1998

حقوق شناس – آموزگار

021101

26

1993

روابط بین الملل - حقوق

021200

27

دانشکده ادبیات

1948

زبان و ادبیات تاجیک

021700

28

1948

زبان و ادبیات روس

021701

29

1998

دفتر داری

021702

30

2003

زبان شناسی و روابط بین فرهنگی

620100

31

دانشکده شرق شناسی

1958

شرق شناسی

022800

32

دانشکده روزنامه نگاری و ترجمانی

1988

روزنامه نگاری

021400

33

1993

روزنامه نگار - ترجمه

021401

34

2000

روزنامه نگاری بین المللی

021402

35

1993

روابط بین الملل – حقوق

021200

27

دانشکده فلسفه

1992

فلسفه

020100

36

1998

سیاست شناسی

020200

37

---

جامعه شناسی

020300

38

1994

روان شناسی

020400

39

دانشکده اقتصاد و مدیریت

1966

اقتصاد و جامعه شناسی کار

060200

40

1958

اقتصاد ملی

060700

41

1954

اقتصاد و مدیریت در شرکتها

060800

42

1954

اقتصاد و مدیریت مجتمع کشت و صنعت

060900

43

1993

مدیریت

061100

44

1980

سیستم اطلاع رسانی در اقتصاد

071900

45

دانشکده اقتصاد و دارایی

1953

دارایی و اعتبار

060400

46

1992

اقتصاد جهانی

060600

47

2002

اقتصاد جهانگردی

060619

48

1953

حسابرسی

060500

49

1982

آمار

061700

50

1996

روشهای ریاضی در اقتصاد

061800

51

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
آشنایی با آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان
ساعت ٩:۳٤ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٦/۱٩ : توسط : جعفر یعقوبی

.

آشنایی با آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان

آکادمی علوم تاجیکستان عمدهترین مرکز و عالیترین مرجع علمی جمهوری محسوب میگردد و در مؤسسات و شعبات خود دانشمندان مشهور جمهوری را تحت پوشش میگیرد. آکادمی علوم جمهوری از اعضای پیوسته و وابسته تشکیل میشود که انجام پژوهشهای عمده در رشتههای علوم مختلف طبیعی و جامعهشناسی، تنظیم و تطبیق مطالعات علمی در قلمرو جمهوری از جملة وظایف آنهاست.

آکادمی علوم تاجیکستان سال 1951 به عنوان شعبة تاجیکستانی آکادمی علوم اتحاد شوروی سابق تاسیس گردید. این شعبة در سال 1932 به عنوان نخستین مجتمع علمی موسوم به بخش تاجیکستانی آکادمی علوم شوروی شامل بخشهای زمینشناسی و زیست شناسی فعالیت خود را آغاز نمود. سال 1941 به شعبه ارتقاء یافت که ریاست آن را آکادمیسین یوگنی پاولوفسکی بر عهده داشت. شعبة تاجیکستانی آکادمی علوم اتحاد شوروی سابق شامل پژوهشگاههای  زمینشناسی، زیستشناسی، گیاه‌‌شناسی، جانورشناسی و انگلشناسی، تاریخ، زبان و ادبیات تاجیکی فارسی، دامداری، شیمی، بخش ژئوفیزیک، رصدخانة نجومی و مرکز خاکشناسی و عمران اراضی وادی وخش بود. پس از تأسیس  آکادمی علوم تاجیکستان، پژوهش و مطالعات علمی بیش از پیش گسترش یافت.

پژوهشها و مطالعات علمی آکادمی در دهة پنجاه عمدتاً به رشتههای نجوم، زلزله شناسی، زمینشناسی، شیمی، زیستشناسی و یک سلسله مسایل علوم جامعهشناسی اختصاص داشت و در دهة شصت تحقیقات علمی در رشته ریاضیات، فیزیک عملی و نظری، مسایل نفت و ترکیبات طبیعی شیمی، فیزیولوژی و بیولوژی نباتات، اقتصاد، تاریخ و فلسفه، خاورشناسی نیز ابعاد گسترده یافت.

آکادمی علوم، مستقیماً تابع هیئت وزیران جمهوری تاجیکستان میباشد و ارگان عالی آن، جلسة عمومی شامل اعضای پیوسته و وابسته آکادمی محسوب میگردند. این آکادمی بر روی خیابان رودکی و در نزدیکی میدان اُپراواله و دانشگاه ملی مستقر است.. جلسه عمومی آکادمی علوم به حل و فصل مسایل پیشرفت علوم و عمدهترین مسایل سازماندهی فعالیت خود مبادرت نموده و اعضای پیوسته و وابسته را انتخاب میکند. برای اعمال رهبری در فاصلة بین جلسات عمومی به مدت 4 سال هیئت رئیسه و ریاست آکادمی انتخاب میشود.

تعداد کارمندان آکادمی علوم تا ابتدای سال 2003 میلادی 1686 نفر بود که از این تعداد 669 نفر کارمند علمی، 138 نفر دکتر و  282 نفر نامزد علم و 249 نفر پژوهشگر علمی بودهاند. از این تعداد601 نفر زن بودند که 9 نفر از آنان دارای مدرک دکتری و 73  نفر نامزد علم و 104 نفر بدون  درجة علمی میباشند.

شعبهها و پژوهشگاههای تابع

آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان هم اکنون دارای سه شعبه (و جمعاً 19 پژوهشگاه) به شرح زیر میباشد:

الف: شعبه علوم فیزیک، ریاضیات، زمینشناسی و شیمی (به ریاست نصرت رجباف با تخصص ریاضی (2003م.)).

ب: شعبة علوم پزشکی و زیستشناسی (به ریاست غیاثالدین معراجاف با تخصص پزشکی (2003))

ج: شعبة علوم اجتماعی (به ریاست فاضل طاهراف با تخصص حقوق 2003)).

هر یک از شعبههای یادشده دارای پژوهشگاههای متعددی میباشند که  به شرح زیر تقسیمبندی شده و تحت نظارت شعبات سهگانه به فعالیت مشغولند.

پژوهشگاههای وابسته به شعبة علوم فیزیک و ریاضی، زمینشناسی و شیمی:

سال تأسیس

نام پژوهشگاه

ردیف     

1964 م

پژوهشگاه فیزیک و تکنیک ‌

1.

1973 م

پژوهشگاه ریاضیات و حسابداری

2.

1958 م

پژوهشگاه فیزیک نجومی

3.

1951 م

پژوهشگاه زلزلهشناسی

4.

1941 م

پژوهشگاه زمینشناسی

5.

پژوهشگاههای وابسته به شعبة علوم پزشکی و زیستشناسی:

سال تأسیس

نام پژوهشگاه

ردیف

1945 م

پژوهشگاه شیمی

1.

1951 م

پژوهشگاه گیاهشناسی

2.

1964 م

پژوهشگاه فیزیولوژیک و بیوفیزیک نباتات

3.

1951 م

پژوهشگاه جانورشناسی و انگلشناسی

4.

1969 م

پژوهشگاه گیاهشناسی پامیر

5.

1959 م

پژوهشگاه التهاب معده (گاستروانترولوژیک)

6.

 

پژوهشگاههای وابسته به شعبة علوم اجتماعی:

سال تأسیس

نام   پژوهشگاه

ردیف 

1951 م

پژوهشگاه تاریخ

1.

1993 م

پژوهشگاه فلسفه و حقوق

2.

1964 م

پژوهشگاه اقتصاد

3.

1951 م

پژوهشگاه زبان و ادبیات رودکی

4.

1970 م

پژوهشگاه شرقشناسی و آثار خطی

5.

 

مرکز تحقیقات استراتژیک دستگاه ریاست جمهوری تاجیکستان

6.

1991

فلسفه و حقوق

7.

1951

شورای مطالعات نیروهای مولده

8.

1969

بخش حفاظت و بهره برداری ثروتهای  طبیعی

9.

فعالیت طبع و نشر  آثار علمی آکادمی علوم تا پیش از فروپاشی شوروی همه ساله در حال رشد و توسعه بود. پس از استقلال تاجیکستان به دلیل مشکلات اقتصادی متأسفانه چاپ و نشر کتاب در آکادمی علوم کاهش یافت.

کتابخانة مرکزی آکادمی علوم جمهوری  از جمله مهمترین کتابخانههای جمهوری بوده، بیش از یک میلیون و 250 هزار جلد کتاب و سایر نشریات را در خود جای داده است.کتابخانه آکادمی علوم با  147 کتابخانه در 27 کشور خارجی و 147 کتابخانه در جمهوریهای شوروی سابق رابطه دارد.

 

عمدهترین موضوعات مورد پژوهش

عمدهترین رشته و موضوعات مورد پژوهش مؤسسات علمی آکادمی علوم جمهوری عبارت است از:

1- ریاضیات

2- فیزیک نظری و عملی

3- فیزیک شهابهای ثاقب و ستارههای  دنبالهدار

4- زلزلهشناسی مهندسی و ناحیهای

5- تکتونیک

6- ساختار زمین و ثروتهای معدنی جمهوری

7- ویژگیهای کیمیایی فلزات نادر

8- ترکیبات استیلن

9- خواص کیمیایی مواد فعال بیولوژیک

10- فوتوسنتیز

11- مطالعات راجع به عالم نباتات و حیوانات

12- تشخیص و تداوی امراض جگر، معده و امعا،

13- مسائل و مشکلات مهم تاریخ و فرهنگ مردم تاجیک از دوران باستان تا زمان معاصر

14-  مسائل فلسفه

15- تاریخ تفکر فلسفی و جریانهای اجتماعی و سیاسی

16- مسائل اقتصاد و ذخایر نیروهای کارگری جمهوری

17- شکلات زبانشناسی و ادبیات تاجیک

آکادمی علوم دارای نشریههای ویژه میباشد. از سال 1951 مجله موسوم به «اخبار علمی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان» به زبانهای روسی و تاجیکی انتشار میگردد. ریاست علمی دائرةالمعارف 8 جلدی  تاجیکستان نیز بر عهدة این آکادمی میباشد.

 

ریاست آکادمی از آغاز تا کنون:

1. صدرالدین سید مرادزاده عینی، از 1951 تا 1954؛

2. سلطان عمراف، از 1957 تا 1964؛

3. محمد عاصمی، از 1965 تا  1987؛

4. ثابت نعمت اللهاف، از 1987 تا 1995.

5. اولمس میرسعیداف، از 1995تا 2005

6. محمدشاه هلالاف، از 2005 تاکنون

 

پژوهشگاه گاسترو انترولوژی:

مدیر: معراجاف عیاثالدین قطبالدینآویچ،  آکادمیسین، دارای دکترای پزشکی، استاد دانشگاه.

از جمله مراکز علمی ممتاز آکادمی علوم تاجیکستان محسوب میگردد که سال 1959 به ابتکار آکادمیسین سید منصوراف در زمینة بخش معالجة امراض کلیوی تاسیس شد و دارای شعبههای زیر است:

شعبة کبد و غدة زیرین معده؛

شعبة معده و روده (با گروه خارجی)؛

آزمایشگاههای بیوشیمی، ریخت شناسی (مورفولوژی)، رادیوسکوپی و رادیولوژی، اندوسکوپی؛

 شعبة  پاتوفیزیولوژی و فارماکوتراپی تجربی؛

لازم به یادآوری است که مؤسسة مذکور در اتحاد جماهیر شوروی سابق در زمان خود منحصر به فرد  بوده، سپس این قبیل پژوهشگاهها در شهر مسکو سال 1968 و در شهر دنپروپترافسک سال 197 تأسیس یافت.

هم اکنون پژوهشگاه به تشخیص و معالجة امراض جهاز هاضمه اشتغال دارد. در لابراتورها و بخشهای جداگانه دانشمندان و پژوهشگران مجرب  از قبیل پروفسور غیاثالدین معراجاف به عنوان رئیس پژوهشگاه، ف. منصوروا معاون رئیس، ع. برکهیف، و دیگران ایفای وظیفه میکنند.

نام بنیانگذار پژوهشگاه حمید منصوراف از جملة پزشکان مجربی است که در سراسر جهان معروف و مشهور است.

پژوهشگاه با بسیاری از مراکز و مؤسسات پژوهشی جهان همچون سوئد، دانمارک، انگلستان، ایالات متحده آمریکا، یوگسلاوی، فرانسه و استرالیا روابط علمی برقرار نموده است.

 

پژوهشگاه ریاضی:

رؤسای سابق:

مؤسس: آکادمیسین جورهیف 1973-1978

ظفر عثمانف  1987-1999

دکتر رحماناف از 1999

پژوهشگاه به سال 1973 تأسیس شد و دارای 8 بخش است:

1. معادلات کسری

2. معادلات فیزیک و ریاضیات

3. معادلات ریاضیات محاسبات

4. هیدرومکانیک

5. تکنیکی

6. نظریه (فونکسیون)

7. اتوماتیک کردن تحقیقات علمی

8. مرکز محاسبات

 

پژوهشگاه فیزیک و تکنیک سلطان عُمراف:

این پژوهشگاه در سال 1957 به عنوان شعبهای از آکادمی علوم تأسیس شد و در سال 1964 به سطح پژوهشگاه ارتقاء یافت و نام سلطان عمراف را که بنیانگذار آن بود، بر خود گرفت.

رئیس پژوهشگاه: آقای آدینهاف دکترای ریاضی فیزیک

رؤسای این پژوهشگاه از ابتدای تأسیس تا کنون عبارتند از:

1. اکابر ادهماف  1964-1992

2. رئوف معروفاف 1992-2000

3. سعید آدینهاف 2001-2002

 1. 4.      انور عبدالرسول 2002 تا کنون

این پژوهشگاه در بخشهای زیر فعالیت مینماید:

 1. 1.    فیزیک هستهای
 2. 2.    فیزیک اجسام سخت
 3. 3.    الکترونیک کوانتومی
 4. 4.    آکوستیک فیزیکی و تکنیکی
 5. 5.    مسایل فیزیکی و تکنیکی
 6. 6.    فیزیک فضا

در سال 1994 پژوهشگاه دارای 11 آزمایشگاه 2 شعبه و 4 گروه بود که در شش موضوع قید شده فعالیت مینمودند که در سال 1996 ساختار آن تغییر یافت و تعداد شعبهها و کارمندان علمی آن کاهش یافت. در حال حاضر  در این پژوهشگاه 10 گروه مشغول فعالیت هستند.

این پژوهشگاه دارای یک مرکز بینالمللی است که پرتوهای کیهانی را مورد تحقیق قرار میدهد. پژوهشگاه دارای 6 آزمایشگاه میباشد که عبارتند از:

1. الکترونیک کوانتومی

2. فیزیک ناقلها

3. کریو فیزیک

4. فیزیک فضا

5. فیزیک صوت

6. آزمایشگاه مواد الکترونیک

 

پژوهشگاه آستروفیزیک (فیزیک نجومی):

رئیس پژوهشگاه: آکادمیسین پولاد باباجانف دکترای فیزیک عضو پیوستة آکادمی علوم.

پژوهشگاه در  1932 تأسیس شده و کارهای پژوهشی خود را درسال 33 شروع کرده است. از سال 1958 به انستیتو ازتقاء یافته است. در ابتدا کار خودر ا با سه شعبه آغاز کر.

رؤسای آن از ابتدای تأسیس عبارت بودند از:

1. آستاپویچ1959-1971

2. آکا دوبروولسکی1971-1977

3. مقسوماف1977-1992

4. پولاد باباجانف (ستاره هم به نام خود کشف کرده است)

سه رصدخانه تأسیس گردید که عبارتند از:

1. رصدخانة حصار (در 14 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه) در سال 1961-1971  فعالیت خود را آغاز نموده بود.

2. رصدخانة کوهی به نام سنگلاخ (در 90 کیلومتری  جنوب شرقی شهر دوشنبه) در سال 1980 فعالیت خود را آغاز نمود.

3. رصدخانة بلندکوه پامیر در 4350 متر از سطح دریا.

در این پژوهشگاه موضوعات زیر مورد بررسی قرار میگیرد:

 1. 1.    فیزیک ستارگان دنبالهدار و ستارهگونها؛
 2. 2.    نجوم شهابی؛
 3. 3.    ساختار و تحرک نظام ستارگان؛
 4. 4.    اندازهگیری نجومی؛
 5. 5.    لایة ایئونی؛
 6. 6.    ستارگان غیر ثابت؛
 7. 7.    آزمایشگاه فیزیک نجومی تجربی؛
 8. 8.    رصدخانة بین المللی سنگلاخ؛
 9. 9.    شعبة رصدخانة سنگلاخ در شرق پامیر؛
 10. 10.                       رصدخانة ستاره شناسی حصار

 

پژوهشگاه شیمی واسیلی ایوانویچ نکیتین:

مدیر: اولمس میرسعیداف، عضو پیوستة آکادمی، دارای مدرک دکترای شیمی، استاد دانشگاه و رئیس آکادمی علوم تاجیکستان.

 

پژوهشگاه سال 1946 تأسیس شد و شامل هشت شعبه است:

تکنولوژی مواد غیر آلی ؛

 تجزیة آلی؛

 مواد مقاوم در برابر زنگ؛

 بیوفارموکولوژی؛

 پیوستگیهای طبّی و بیولوژی؛

پلیمرهای نخ بنیاد؛

 ژئوشیمی و شیمی تحلیلی؛

 گواهی اختراع و مجوّز فعالیت.

 

پژوهشگاه فیزیولوژی گیاهی و ژنتیک:

مدیر: کریماف خ. ه. عضو آکادمی، دارای مدرک دکترای زیست شناسی.

پژوهشگاه که در سال 1964 تأسیس یافته، متشکل از بخشهای زیر است:

فیزیولوژی گیاهی (با آزمایشگاهها)؛

زیست شناسی مولوکولیاری و مهندسی ژنتیک؛

ژنتیک فتوسنتز و بارآوری؛

بیوشیمی فتوسنتز؛

پایههای فیزیولوژی پرورش گیاهان مثمر و بارآور؛

فیزیولوژی گیاهان مثمر و آزمایشگاه ژنتیک؛

7. ژنتیک فیزیولوژی؛

ژنتیک موجودات ریز؛                                                                                                                 

 فنوژنتیک پنبه؛

10· ژنتیک و نوع شناسی حیوانات؛

11· فیزیولوژی و بیوشیمی پنبه.

 

پژوهشگاه جانورشناسی و اَنگل شناسی ایوگنویچ نیکانوراویچ پاولووسکی

مدیر: غفوراف  دارای مدرک دکترای زیست شناسی، استاد دانشگاه، عضو وابستة آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه به سال 1945 به عنوان شعبهای از جانورشناسی و اَنگل شناسی بخش تاجیکستانی آکادمی علوم سابق اتحاد شوروی بنیان نهاده شد.

ساختار پژوهشگاه:

شعبه آثار مربوط به بیمهرگان؛

شعبة زیست شناسی حیوانات خشکی؛

شعبه ماهیشناسی و هیدرو بیولوژی؛

 اَنگل شناسی؛

آزمایشگاهی اکولوژی و روش مقابلة بیولوژیک.

 

 

پژوهشگاه گیاه شناسی:

رئیس: مدامیناف، دارای مدرک دکترای زیست شناسی.

در سال 1932 که شعبة آکادمی علوم  اتحاد جماهیر شوروی در تاجیکستان  تأسیس شد، بخش گیاه شناسی یکی از نخستین مؤسسههای آن بود. در سال 1941 با تبدیل شعبة مذکور به آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان بخش گیاه شناسی هم به پژوهشگاه گیاه شناسی تبدیل شد.

ساختار پژوهشگاه:

شعبة نباتات و گروهبندی گیاهان؛

 شعبة گیاهان دارویی؛

باغ مرکزی گیاهان (دوشنبه)؛

 باغ گیاهان در کولاب؛

 پایگاه گیاه شناسی ورزاب.

 

پژوهشگاه زمین شناسی:

مدیر: فیضیاف، دارای مدرک دکترای زمین شناسی و معدن شناسی، استاد دانشگاه، عضو وابستة آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه زمین شناسی به سال 1941 تأسیس یافته و شامل شعبة جغرافی و اکولوژی و هفت آزمایشگاه زیر است:

فسیل شناسی و چینه شناسی؛

 ژئو تکتونیک و نئوتکتونیک؛

لیتولوژی؛

 زمین شناسی کانها و معدن شناسی؛

ماگماتیسم؛

 ژئوشیمی روندهای آندروژنی؛

پوستة زمین؛

 

پژوهشگاه زلزله شناسی و ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه:

مدیر: ثابت نعمت اللهیف، دارای مدرک دکترای تکنیک(علوم فنّی)، استاد دانشگاه، عضو آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان.

پژوهشگاه زمین لرزه شناسی آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان سال 1951 بر مبنای بخش ژئوفیزیک شعبة آکادمی علوم اتحاد شوروی در تاجیکستان و سه پایگاه زمین لرزه سنجی فعال آن در قلمرو تاجیکستان تأسیس گردید و در سال 1958، به پژوهشگاه ساختمانهای مقاوم به زلزله و زمین لرزه شناسی ارتقاء یافت.

پژوهشگاه متشکل از هیأت تجربی و روش آموزی ونیز آموزشگاههای زیر است:

 خطرات زلزله؛

مقاومت ساختمانهای صنعتی، مسکونی و هیدروتکنیکی؛

دینامیک ساختمانها؛

جابجایها و تکانهای شدید؛

طراحی ساختمانهای مقاوم در برابر زمین لرزه؛

 فیزیک زمین لرزه؛

جابجایهای قشر زمین؛

 

انستیتو زبان و ادبیات رودکی:

این انستیتو به صورت مشترک در سال 1932 تحت عنوان «انستیتوی زبان، تاریخ و ادبیات» تأسیس شد و در تاریخ 14  آوریل 1951 به صورت انستیتوی مستقل از انستیتوی تاریخ جدا شد و در جشن 1100 سالگی ابوعبدالله رودکی در سال 1958 انستیتو نام رودکی را به خود گرفت.

مؤسسة تحقیقات علمی که در آن مسائل زبان، ادبیات و فولکلور تاجیک آموخته میشود.

1- در ابتدا چاپ کتابهای درسی جزو اصلیترین وظایف این پژوهشگاه بود و کتابهای درسی «نمونة ادبیات» و «الفبا و دستور زبان» از نخستین کتابهای چاپی این پژوهشگاه است.

همچنین محققین زبان و ادبیات فارسی تاجیک با همکاری و دستگیری دانشمندان روس  به تحقیق و پروهش بخشهای گوناگون زبان و ادبیات فارس تاجیک و مهمترین مسائل  نظری و عملی ادبیات شناسی و زبان شناسی کمر همّت بستند.

انستیتو تا سال 1950 تقریباً در تمام بخشهای زبان و ادبیات فارس تاجیک متخصصان خوبی را  تربیت نمود.

آموزش تاریخ زبان و طبقهبندی دستور زبان، پژوهش لهجههای زبان تاجیکی و ترتیب دادن  لغتهای تفسیری و دو زبانه، اسلوب شناسی و بررسی نظریة زبان شناسی، ساختن اصطلاحات و تحقیق مسائل شعر، آموزش تطبیقی زبانهای تاجیکی و روسی ، جمعآوری و نشر آثار مردمی، تحقیق ژانرهای فولکلور، جستجو و به چاپ آماده کردن میراث ادبی و پژوهش جداگانة آثار ادبیات کلاسیک و شوروی و مسائل تأثیر متقابل ادبیات از موضوعاتی بودند که به طور جدّی وارد برنامة کاری انستیتو گردیدند.

ریاست این انستیتو در حال حاضر (2009م) بر عهدة دکتر سف الدین نظر زاده است .

این انستیتو مرکز هماهنگسازی پژوهش زبان و ادبیات فارسی تاجیکی در جمهوری  و به طور عموم مسائل  و مشکلات زبان و ادبیات فارسی تاجیکی در اتحاد شوروی  سابق بود. انستیتو دارای 9 شعبه بوده که عبارتند از:

1. شعبة زبان و ادبیات تاجیکی

2. شعبة تاریخ زبان تاجیکی و لهجه شناسی

3. شعبة لغت سازی و لغت شناسی

4. شعبة پامیر شناسی

5. شعبة تاریخ ادبیات تاجیک

6. شعبة تاریخ ادبیات شوروی تاجیک

7. شعبة ادبیات شوروی  تاجیک

8. شعبة فولکلور تاجیک

9. شعبة میراث ادبی، زبان و ادبیات روس

در این پژوهشگاه بیش از 140 کارمند علمی مشغول کار هستند که از میان آنها 11 نفر دکتری و 57 نفر دیگر نامزد علم هستند.

اعضای هیئت  علمی انستیتو  در تشکیل و برگزاری سمپوزیومها و کنفرانسهای بینالمللی و منطقهای از سال 1967 مشارکت فعّال داشتند.

با سعی و کوشش این انستیتو تا کنون آثار باارزش علمی چاپ شده که میتوان به موارد زیر اشاره کرد:

1- لغت روسی تاجیکی  در دو جلد 1933-1934

2- نمونههای ادبیات فارس - تاجیکی  1940

3- لغت روسی - تاجیکی 1949

4- لغت تاجیکی - روسی  1954

5- تاریخ ادبیات شوروی تاجیک در دو جلد 1955-1957

6- دستور زبان فارسی- تاجیکی برای مراکز آموزش عالی 1956 (جلد 1 و جلد 2)

7- فرهنگ زبان تاجیکی از قرن 10 تا ابتدای قرن 20 در دو جلد 1969

8- ادبیات تاجیک در قرون 12 تا 14 میلادی (1976)

9- لغتنامة روسی-تاجیکی در دو جلد

10- تاریخ ادبیات شوروی تاجیک در 6 جلد

11- مجموعه علمی شیوههای جنوبی زبان تاجیکی در 5 جلد

12- کلیات فولکلور تاجیک در 20 جلد

مراکز فرهنگی زیر در تابعیت این انستیتو فعالیت میکنند:

1- کتابخانة علمی، سال تأسیس 1951

2- موزة ادبی «صدرالدین عینی»، سال تأسیس 1957

3- موزهخانة م. رحیمی، سال تأسیس 1968

4- موزهخانة م. امین زاده در شهر خجند، سال تأسیس 1974

5- آزمایشگاههای ضبط صوت، سال تأسیس 1963

6- آزمایشگاههای عکّاسی، سال تأسیس 1970

7- بخش دستخطها، سال تأسیس 1972

 

انستیتـو  اقتصاد:

انستیتـوی اقتصاد آکادمی علوم جمهوری تاجیکستان که در سال 1964 تأسیس گردید، یک مؤسسة پژوهشی علمی است که به آموزش مسائل، مشکلات و راههای ارتقای کیفی سطح تولیدات اجتماعی و ترقّی و پیشرفت جامعة تاجیکستان مشغول است.

انستیتو دارای 15 بخش می باشدکه مسائل و مشکلات  زیر را مورد بررسی  قرار میدهد:

1- مسائل جایگزینی تولیدات

2- مسائل اجتماعی و اقتصادی

3- مسائل اقتصادی و سیاسی

4- مسائل تاریخی و اجتماعی

5- مسائل صنایع

6- مسائل کشاورزی

7- مسائل راه و ترابری (نقلیات)

8- مسائل اقتصاد و کار

9- مسائل بهبود کار

10- مسائل بخشهای غیر تولیداتی

11- مسائل بهتر کردن روند علمی- تکنیکی

12- مسائل بهبود مجتمع کشاورزی

13- مسائل بهبود سرمایهگذاری

 

انستیتـو تاریخ  احمد دانش:

در سال 1938 در مرکز تاجیکستانی آکامی علوم شوروی، بخش تاریخ و زبان شناسی تشکیل گردید که در سال 1941 به دلیل تبدیل این مرکز به شعبة  آکادمی علوم شوروی،  این بخش نیز به انستیتوی تاریخ زبان و ادبیات تبدیل گردید.

بر اساس فرمان شورای وزیران جمهوری تاجیکستان  شوروی سوسیالیستی،  در تاریخ 8 مارس 1951 و فرمان ریاست آکادمی علوم جمهوری  در مورخ 13 ژوئن  سال 1951 انستیتوی تاریخ، باستانشناسی و قومشناسی تأسیس شد و بر اساس فرمان شورای وزیران جمهوری تاجیکستان  در 23 دسامبر 1960 این انستیتو به نام «احمد دانش» نامزد شد.

انستیتو دارای  بخشهای زیر میباشد:

1-  بخش تاریخ اجتماعی شوروی

2-  بخش تاریخ قرون وسطی، باستانشناسی و سبک شناسی

3-  بخش تاریخ تمدن و قوم شناسی

4-  بخش تاریخ صنایع و آزمایشگاه ترمیم تکنولوژی.

موضوعات اساسی  تحقیق و پژوهش  این انستیتو عبارت است از:

1-  بررسی تاریخ جمهوری تاجیکستان،

2-  بررسی تاریخ تشکیل اجتماعی-اقتصادی تا دورة سرمایهداری.

3-  بررسی باستانشناسی  دورههای قدیمی روند تاریخی.

4-  بررسی تاریخ تکوینی  و پیدایش فئودالیسم.

5-  بررسی تاریخ تمدن مادّی.

6-  بررسی تاریخ افکار اجتماعی- سیاسی و تمدن جهانی.

7-  بررسی تاریخ زیست شناسی  و فناوری

8-  بررسی تاریخ ادیان

9-  بررسی تاریخ هنر.

 

علاوه بر این، توسط این انستیتو هر ساله در تمام گوشه و کنار جمهوری  مبادرت به اعزام هیئتهای علمی و کاوش آثار تاریخی صورت میگیرد که نتیجة آن، آثار و یادگاریهای  نادر به دست آمده از شهر پنجکنت  قدیمه، شهر استروشن، اجنّه تپه، حلبُک و است.

انستیتو دارای مجموعه اسناد غنی باستانشناسی، سبک شناسی  و قوم شناسی بوده، همچنین اسنادی از دوران قرون وسطی نیز در آن وجود دارد.انستیتو با مؤسسههای علمی دیگر کشورهای  خارجی  از جمله:

1- انستیتوی تاریخ جمهوریهای آسیای میانه

2- انستیتوی شرق شناسی، تاریخ شوروی و باستانشناسی و قوم شناسی مسکو

3- آکادمی علوم فدراسیون روسیه

4- موزة هنر مردمان شرق

اعضای هیئت علمی انستیتو به همراه هیئت علمی کاوشهای  باستانشناسی شمال افغانستان که انستیتوی باستانشناسی آکادمی علوم شوروی تشکیل کرده بود،  شرکت داشتند.

انستیتو طی سالها فعالیت خویش آثار ارزشمند زیادی را به چاپ رسانده که از جمله میتوان به کتب زیر اشاره کرد:

1-  تاریخ خلق تاجیک (5 جلد سال 1963-1965)

2-  طرح تاریخی ساختار مجتمح کشاورزی ( سال 1963)

3-  تاجیکان قراتگین و درواز (در 3 جلد سال 1966-70-71)

4-  تمدن مادّی تاجیکان  بالاآب زرافشان

5-  تاریخ طبقة کارگر تاجیکستان (2 جلد سال 1972-73)

 

 

انستیتـو شرق شناسی و میراث خطی:

انستیوی شرق شناسی در سال 1970  به عنوان زیر مجموعة شعبة شرق شناسی و آثار خطی که در سال 1958  در بخش ادبیات کلاسیک تاجیک  و دستخطهای شرقی دانشگاه زبان و ادبیات تشکیل یافته بود، تاسیس گردید.

انستیتو دارای بخشهای زیر میباشد:

1-  بخش متن شناسی و نشر آثار خطی

2-  بخش دسخطهای شرقی

3-  بخش افغانستان

4-  بخش  ایران

5-  بخش هند

6-  بخش عرب شناسی (که تا سال 1972 ممالک شرق عرب نام داشت)

در دانشگاه آموزش  آثار مدنی و علمی ملل شرق، تاریخ، ادبیات، زبان، افکار اجتماعی ممالک شرق نزدیک و شرق میانه انجام میشود.

دانشگاه دارای آرشیو غنی دستخطهایی به تعداد بیش 1200 نسخه است که از جهت ارزش در میان کشورهای سابق اتحاد شوروی در جای سوّم قرار داشت.

از وظایف اصلی این پژوهشگاه، نشر نمونههای آثار خطی  میراث ادبی علمی شاعران، متفکران، مورخان گذشته و تحقیق در این خصوص است.

دانشگاه شرق شناسی  آثار زیر را منتشر کرده است:

1-  فهرست دستخطهای  شرق آکادمی علوم تاجیکستان (به زبان روسی تا به حال 5 جلدش به چاپ رسیده است).

2-  آثار منتخب  خسرو دهلوی

3-  شاهنامة فردوسی (9 جلد)

4-  آثار رودکی

5-  آثار منتخب جامی (5 جلد)

 

انستیتو دولتی هنر میرزا تورسون زاده:

انستیتوی هنر میرزا تورسون زاده مرکز آموزش عالی است که  متخصصان گوناگون هنری از جمله: هنرپیشه، نوازنده، خواننده، تهیهگر تئاترهای مردمی، دستههای رقص، کتابشناسی، معلمان مدارس موسیقی را تربیت میکند.

انستیتو هنر میرزا تورسون زاده  در سال 1967 در زیر مجموعة دانشگاه آموزگاری قندیل جورهیف شهر دوشنبه  ابتدا به عنوان دانشکده تاسیس گردید. همچنین رشتة هنر نیز  در همین سال  تأسیس شد که  دارای سه گرایش موسیقی، بازیگری، مدنی و معرفتی بود.

دانشکدة دولتی هنر تاجیکستان در سال 1978  تبدیل به انستیتو و به نام« میرزا تورسون زاده» نامزد شد و از  دانشگاه مستقل گردید.

انستیتوی هنر به نام میرزا تورسون زاده  در سال 1978 دارای سه رشته و 32 کرسی، 1 سالن کنسرت با گنجایش 650 نفر و کتابخانهای با بیش از 51 هزار  جلد کتاب بود. در سال 1978 حدود 1316 دانشجو مشغول به تحصیل بودند.


 
ارایه مشاوره تحصیلی
ساعت ٩:٠٠ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٧ : توسط : جعفر یعقوبی

 ارایه مشاوره تحصیلی

دوستان سلام

به اطلاع می رسانم که به دلیل انجام بخشی از یک پروژه پژوهشی در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان مستقر هستم. از آنجا که بنده نماینده رسمی آکادمی علوم (بالاترین مرجع علمی آن کشور) در زمینه ارایه مشاوره و جذب دانشجو در مقطع دکترا می باشم. بنابر این افتخار دارم اگر بتوانم خدمتی به هموطنان عزیز بنمایم.  


 
کتاب تات های ایران و قفقاز
ساعت ۸:٥۳ ‎ب.ظ روز ۱۳٩٠/٤/۱٧ : توسط : جعفر یعقوبی

 

کتاب تات های ایران و قفقاز به قلم استاد دکترعلی عبدلی منتشر شد

این اثر از سوی انتشارات مهدی رضایی در 96 صفحه و قطع رقعی، با جلد شمیز چاپ و راهی بازار کتاب شده است.
مطالب آن کم حجم، اما پربار و در 13 فصل با عناوین زیر تدوین گردیده است :
جغرافیای تات ، تاریخچه کلمه تات ، تات و ایرانیان ، ترکان شمالی ، تات و مفاهیم آن ، تات و تاجیک ، تات و آذری ، موقعیت کنونی تات ، تات از نگاه دیگران ، آذربایجان به روایت یک سند آذری ، تات شناسی ، پژوهشهای منتشر شده در باره تات و آذری ، تطبیق یک متن تاتی به لهجه های مختلف.

 استاد آثار پژوهشی و تالیفی زیادی را در باره تاتها و تالشی ها ارایه نموده اند که شایسته تقدیر و سپاس از سوی تمامی فرهنگ دوستان، بویژه تات زبانهای جهان می باشد.  

این جانب به نوبت خود این موفقیت جدید را به ایشان تبریک گفته و برای ایشان آرزوی موفقیت روزافزون دارم.

"نقل قول غیر مستقم از وبسایت خوشه های زرین"

 


 
شهر من شال
ساعت ٢:۳٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٥ : توسط : جعفر یعقوبی

شهر من شال

من زاده شالم و به شهرم هماره می بالم

شهرمن ای شال، همیشه سبزِ سبز بمان

من همیشه تو را سبز دیده ام و می بینم

 

نام رسمی:

شال

کشور:

ایران

استان:

قزوین

شهرستان:

بوئین‌زهرا

بخش:

شال

نام‌های دیگر:

چال

سال شهرشدن:

1359

جمعیت:

34148

زبان‌هایگفتاری:

تاتی

مذهب:

شیعه

مساحت:

15 کیلومتر مربع

ارتفاعازسطح دریا:

۱۲۷۰متر

   

تولیدات

- انگور - گوسفند نژاد شال- لبنیات - آجر

پیش‌شمارهتلفنی:

۰۲۸۲۴۴۱

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 فلسفه نامگذاری شهر شال

در مورد فلسفه نام شال قزوین، عده ای آن را به درخت «شال» که قبلا در این شهر زیاد بوده نسبت می دهند. عده دیگر به دلیل اینکه مردم قدیم به آن «چال» می گفتند، علت این نام را قرارگرفتن شال در منطقه ای با ارتفاع کم و پَست(چاله) می دانند.

 

 پیشینه و مختصات

«شال» شهری کهن در استان قزوین است که هم اکنون، مرکز «بخش شال» در شهرستان بوئین‌زهرا می باشد. سنگ نوشته هایی در اطراف مسجد جامع کشف شده، حکایت از آن دارد که بیش 1200 سال پیش و در عهد امامت امام صادق(ع) در این شهر علمان دینی می زیسته اند. این شهر در کنار رودخانه ای به نام «خرود» (رود گِل و لای) واقع شده که این رودخانه از کوههای ابهر و زنجان سرچشمه می گیرد و با آنکه نسبتا بزرگ است؛ اما فصلی بوده و در قدیم با شروع فصل بارندگی در پاییز، دارای آب زیادی بود که تا اواخر بهار جریان داشت و در مسیر خود از شهرها و روستاهای زیادی عبور می کرد و زمین های کشاورزی و باغهای زیادی را سیراب می نمود؛ اما امروزه به دلیل تغییرات آب و هوایی از یک سو و احداث سد در بالادست و برداشت آب در شهرها و مزارع بالاتر از سوی دیگر و نیز برداشت بی رویه و بعضا غیر مجاز شن و ماسه از بستر رودخانه، دیدن آب را در این رودخانه به یک آرزو تبدیل کرده که هر از چندگاهی ممکن است، اتفاق بیافتد. دو شهر اسفرورین و شال به وسیله این رودخانه  از هم جدا می‌شوند. آب این رودخانه درصورت وجود، قسمت هایی از اراضی شمال شال را سیراب می کند. این رودخانه با گذر از شهر شال به اراضی شور شمال شهر اشتهارد می رسد و در ادامه با نام رودِ «شور» به دریاچه قم می ریزد. بخش شال دارای جمعیتی در حدود ۳۴٬۱۴۸ نفر بوده و مردم آن به زبان «تاتی» صحبت می‌کنند.

 

 انگور خوشمزه شال

 محصول اصلی کشاورزی این شهر از قدیم انگور بوده است. خاک مناسب و آب و هوای خاص این منطقه باعث ‌شده که یکی از خوشمزه‌ترین انگورهای جهان در این منطق به عمل بیاید. که کمی از آن به صورت تازه در شهرها و استانهای همجوار به فروش می رسد؛ ولی اغلب آن را در آفتاب خشک می کنند و به صورت کشمش به بازارهای داخلی و خارجی عرضه می شود. کشمش شال با توجه به آزمایشهای انجام شده توسط موسسات داخلی و شرکت های خارجی، دارای شهد(شیرینی) بالایی نسبت به کشمش سایر نقاط کشور و جهان می باشد و در صورتی که به طور مناسب برداشت وعمل آوری شود، مشتریان پروپا قرصی برای صادرات دارد. محصولات دیگری از جمله: گندم، جو، تخم آفتابگردان و ... در این شهر کشت می شود.

 جمعیت وخصوصیات گوسفند نژاد «شال قزوین»

یکی دیگر از نعمت های الهی وتولیدات منطقه شال قزوین، گوسفند نژاد شال است. در گذشته تعداد آن در این شهر بسیار زیاد بود، اما به دلیل گرایش مردم به شهرنشینی از یک سو و رواج یافتن کارخانه های آجرپزی و مشاغل کاذب از سوی دیگر و نیز محدودیت هایی که شهرداری برای دامداران ایجاد کرد؛ به تدریج از اهمیت دامپروی گوسفند نژاد شال که یکی از مرغوبترین نژادهای کشور و جهان بوده و هرساله واجد مقام کشوری شده و در سطح جهانی نیز تاکنون کسب مقام نموده است، کاسته شد. چنانچه شهرک یا دهکده ویژه دام در کنار این شهر تاسیس نشده و حمایت لازم از معدود دامداران این نژاد صورت نگیرد، خدای ناکرده در آینده نزدیک شاهد انقراض این نژاد گوسفند در خاستگاه آن (شال) خواهیم بود. البته در ماههای اخیر در لابلای اخبار اینترنتی خبر خوشی را ملاحظه کردم که قرار است:« با حمایت استانداری و با اجرای پروژه بهبود بهره‌وری واصلاح نژاد گوسفند شال توسط جهاد دانشگاهی، نژاد گوسفند شال قزوین ملیمی‌شود».

نخستین ایستگاه تلقیح مصنوعی گوسفند در کشور نیز در قزوین و با کار بر روی این نژاد از پیش از انقلاب اسلامی آغاز به کار کرده است. کارشناسان در خصوص اهداف اجرای این طرح گفته اند: از جمله اهداف این طرح، تهیه شناسنامه مولکولی گوسفند شال، تعیین روش مناسب انجماد اسپرم برای گوسفند، تعیین بهترین ماده رقیق کننده اسپرم گوسفند و همچنین انجام عمل لاپاروسکوپی به جای روش‌های رایج تلقیح مصنوعی گوسفند است که باروری را از حدود 25 درصد در روش‌های رایج به بالای 70 درصد در روش لاپاروسکوپی می‌رساند. این طرح با همکاری پژوهشکده رویان جهاد دانشگاهی، مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان قزوین و سازمان جهاد کشاورزی استان قزوین به انجام می‌رسد. در جریان نشست مدیران جهاد دانشگاهی با استاندار قزوین نیز این طرح ارائه و با استقبال ایشان مواجه شد.

 

در ادامه مطالبی را در باره گوسفند نژاد شال با استناد به  سایت مرکز اصلاح نژاد دام کشور ارایه مینمایم که بسیار جالب توجه است.

1- جمعیت گوسفند نژاد شال

استان قزوین دارای1087150 راسگوسفند و بره می باشد. با توجه به بررسی های انجام شده جمعیت هریک از نژادها و اکوتیپ های گوسفند موجود استان به ترتیب اولویت عبارتند از: نژاد شال و اکوتیپ های فشندی، بومی الموت، کلکوهی و به تعداد کمی نیز نژاد زندی که نسبت جمعیت و تعداد آنها به شرح زیر می باشد:

-  نژاد شال              ۴۵ %                  489217 راس

-  اکوتیپ فشند         15%                   163072 راس

- بومی الموت           15%                   163073 راس

- سا یرنژاد ها واکوتیپها٢۵ %                  271788 راس

 

2- پراکنش جغرا فیایی گوسفند شال دراستان قزوین 

خاستگاه اصلی این نژاد در منطقه «شال» در شهرستان بویین زهرا قرار دارد. از سالیان گذشته  پرورش این نژاد به سایر مناطق استان قزوین به ویژه مناطق مرکزی قزوین، آبیک، بویین زهرا، تاکستان، آبگرم و بخش آوج (خرقان غربی) گسترش یافته است. با توجه به قابلیت های ویژه و منحصر به فرد، این نژاد از جمله: افزایش وزن و سنگین بودن جثه، دامداران سایر استانهای کشور از جمله استان سمنان ،مازنداران، تهران و ... جهت تشکیل گله های تجاری و تولید گوشت از دامداران تحت پوشش طرح اصلاح نژاد گوسفند، قوچ تهیه و به مناطق خود برده اند.

 

3- خصوصیات ظا هری گوسفند شال :

گوسفند شال یکی از گوسفندان نژاد بومی استان قزوین است. این گوسفند دارای جثه نسبتا بزرگی بوده و سرطویلی دارد. روی بینی آن محدب، حدقه چشم کاملا برجسته و گوشهای بلند و افتاده دارد. اغلب در زیرگلو دارای منگوله زائده گوشتی هستند. قوچ و میش در این نژاد فاقد شاخ می باشد.

رنگ عمومی بدن دام بالغ اغلب به رنگ شکری متمایل به خاکستری بوده که در زبان محلی به آن شیر بور می گویند. تعداد اندکی ازآنها نیز به رنگ سیاه و سفید می باشد. دراصطلاح محلی به آن قمرال می گویند. روی پیشانی این گوسفند لک سفیدی وجود دارد که تا پس سر ادامه دارد و ویژگی نژادی آن می باشد.

رنگ سرو صورت (به استثنای لک سفید روی پیشانی) گردن، دست و پا، زیرسینه، زیرشکم و قسمت تحتانی دنبه قهوه ای تیره حتی متمایل به سیاه می باشد. رنگ بدن بره ها در بدو تولد قهوه ای تیره متما یل به سیاه است .

با افزایش سن دام، رنگ بدن تغییر یافته و در سن 8 -10   ما هگی به رنگ قهوه ای تغییر می یابد. بعد از اولین پشم چینی، رنگ بدن دام به رنگ اصلی یعنی خاکستری (شیربور) تبدیل می شود. این نژاد از نظر سرعت رشد، یکی از نژاد های پیش رس ایرانی است و گوسفندی مزرعه ای است .

دنبه این حیوان قبلا بزرگ بوده و دنبالچه کاملا چسبیده به فاق طرفین دنبه می باشد. شکاف بین دوقسمت پایین دنبه کم عمق وشیار سطحی روی دنبه تا محل اتصال دنبالچه ادامه می یابد. طول دنبه در حد مفصل خرگوشی می باشد. با توجه به عملیات اصلاح نژادی وانتخاب دامهای نروماده کم دنبه، حجم دنبه کاهش پیدا کرده و از مفصل خرگوشی بالاتر آمده است.

 

4- سیستم تغذیه ای و پرورش گوسفند شال:

عمدتا از چراگاه، مراتع، پس چرو باقیمانده محصولات زراعی نظیر چغندرقند، ذرت علوفه ای گندم، جو و... استفاده می کنند. تنها در ماههایی از سال در فصل زمستان تغذیه دستی می شوند.

 

5- ویژگیهای تولیدی گوسفند شال

این نژاد از جمله نژادهای گوشتی ایران است که دارای ویژگیهای زیر می باشد:

1 -  گوسفند شال از نظر تولید گوشت بسیار حائز اهمیت است.

2 افزایش وزن روزانه این نژاد در سیستم پرواربندی 250- 280  گرم در روز می باشد.

3 درصد دو قلوزا یی با انجام فلاشینگ در این نژاد 25- 30 درصد می باشد.

4 ضریب تبدیل علوفه به گوشت در این نژاد بالا بوده ونگهداری آن دارای بازده اقتصادی مطلوب است.

5 توان 2 بار زایش درسال را به شرط تعلیف کافی دارا می باشد.

 

 

6- میانگین وزنهای تولد، پایان شیر خوارگی تا 6 ماهگی و یک سالگی

  

(واحد : کیلوگرم)

وزن تولد

نر

5/0 + 3/5-

     

ماده

5/0+ 8/4-

     

وزن پایان شیر خوارگی

 نر

5/0+ 24-

     

 ماده

5/0+ 5/22-

     

وزن شش ماهگی

 نر

5/0+ 35-

     

 ماده

5/0+ 32-

     

وزن یک سالگی

 نر

2  + 56-

  

 ماده

2  + 46-

  

 

7- تولید شیر: مقدارمتوسط تولید شیر در شرایط مناسب 7/48+47 /121 لیتر و طول دوره شیردهی 88/33+ 88/143 روز می باشد.

موارد مصرف شیر تولیدی:

از شیر استحصالی گوسفند درجهت تولید ماست، کره، پنیر و ... استفاده می شود.

میزان چربی شیر دراین  نژاد 8/0+ 84/5 درصد و پروتئین آن 48/0+ 77/5 درصد می باشد.

 

8- تولید پشم:

مقدارتولید سالیانه پشم در قوچ 1- 3/1 کیلوگرم و در میش 8/0- 1 کیلوگرم می باشد. طول استاپل (فیتله پشمی) 8- 13 سانتیمتر است.

 

9- وزن دنبه :

وزن دنبه در این نژاد معادل  5/13 5/14 درصد وزن لاشه می باشد.

 

10- خصوصیات تولید مثلی

درصد باروری

درصد بره ایی

درصد زایش

درصد دوقلو زایی

فصل زایش

59/83

47/97

106/99

962/16

زمستان

 

 

11- اطلاعات بیومتریک گوسفند نژاد شال

(واحد: سانتیمتر)

ارتفاع جدوگاه

قوچ

5/85

میش

11/77

ارتفاع پشت

قوچ

2/86

میش

7/77

طول کمر(پشت)

قوچ

3/57

میش

1/53

دورسینه

قوچ

7/111

میش

3/108

 

کیفیت لاشه در گوسفند شال :

بازده لاشه دربره های پروار شده                   799/49  درصد

نسبت گوشت دربره های پروار شده               563/ 47  درصد

نسبت استخوان دربره های پروار شده             838/17  درصد

نسبت چربی دربره های پروار شده                463/13  درصد   


 
گزیده‌ ضرب المثل های تاتی
ساعت ۱٢:۳۱ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/۱۱/۱٤ : توسط : جعفر یعقوبی

گزیده ای از ضرب المثل های زبان «تاتی»:

در این بخش بنا دارم در جهت پاسداشت زبان «تاتی»، به گردآوری و ارایه برخی از ضرب المثل های شیرین و نغز «تاتی» بپردازم. یادآور می شوم که این ضرب المثل ها دارای معانی و موارد استفاده خاص بوده و در پس بسیاری از آنها، حکایت و داستان شیرینی نهفته است که امیدوارم در آینده نزدیک بتوانم به بیان پاره ای از آنها بپردازم. در این باره دست یاری به سوی همه شما عزیزان دراز نموده و تقاضا دارم، چنانچه مقاله پژوهشی یا ادبی، شعر، داستان، ضرب المثل، پژوهش و هر نوع مطلب دیگری در باره «تاتی» دارید، ما و دیگردوستاران «تات» را از آن بهره مند فرمایید. خود را متعهد می دانم با رعایت امانت آنها به نام ارسال کننده درج نمایم.

یادآور می شوم، ضرب المثل های زیر به زبان « تاتی شال قزوین» می باشد.

1-   وَیَه مَردنینه بیه، خُسور ای گَلِندومیه. ( عروس مُردنی بود، مرگش گردن پدر شوهر افتاد).

2-   انگوره، انگوره مینه لَک اومیگره؛ همسا، همس ای مینه پند اومیگره.(انگور به انگور نگاه می کنه، می رسه؛ همسایه به همسایه نگاه می کنه، پند می گیره).

3-   دُه پَر بی، همس ای سیر. (در دِه فراوانی باشه، همسایه ها سیر باشن).

4-   غلاغِ جیلی اَبرارد، سیره لقمه ایش نِخورد. ( کلاغ از وقتی جوجه دار شد، لقمه سیر نخورد).

5-   تِتی خوندِ کِیو عروسی، پوری خوندِ کِیو خبری نی. (در خونه دختر عروسیه، اما در خونه پسر خبری نیست).

6-   آدُنیی اش جه دُنیی اش تایی. (اون دنیاش هم مثل همین دنیاش می مونه).

7-   وا اِشته، شنی چِمِن دی. (باد مال تو باشه، شنه را به من بده).

8-   لُیاسَ وازی اَبر مار. (مثل روباه حیله نکن).

9-   دَلَه بِزه همیشه مو دومویه. (بز دَله همیشه در دام است).

10-کِلمه درختو اَبرمه. (کرم از خود درخت بیرون میاد).

11- بِراَ بِراَی رتّو مِنِکُشنده. (برادر را به جای برادر نمی کشند).

12-مَمون مِنِتونه ممونِ بینی، کیه خوند دونو. (مهمون نمی تونه مهمون را ببینه، صاحبخونه هردو را).

13-هواَی میکایی وهار هوا. (حال هوات مثل هوای بهاره).

14- زِمسون تمونا می بِه، ذغالِ دیم سیاه میمی نی. ( زمستان به پایان می رسه، روسیاهی برای ذغال می مونه).

15- چِمِن سر داوو گَپ مَزن.( موقعی که من رو شانس هستم تو حرف نزن).کنایه از این که بی موقع حرف نزن.

16- گَپ‘ گپ ماره.(حرف، حرف می‌آورد).

17- بِزَه فکرِ کُشتِ یَه، قصاب فکرِ پی.( بُز در فکر کشته شدنه، اما قصاب در فکر اینکه چربی شکم اونا چه جوری در بیاره).کنایه از این‌که یک نفر در فکر نجات خود از مشکل است و دیگری به دنبال این‌که از وضع پیش آمده بیشترین سود را ببرد.

18-تَریت یو دوولَمه یَکّی ییندَه.( تِلیت و دوولمه یکی هستند). کنایه از این که معنای دو واژه یا نتیجه دو کار یا دو روش یکی خواهد بود.

19-اگرپولی دَرده بی، شاهِ سر سِبیلو تالاره می‌زنی.(پول داشته باشی روی سبیل شاه تالار می‌سازی). کنایه از این‌که اگرپولدار باشی هر کار سختی را می‌توانی انجام بدهی.

20-دَس دَسه می شوره، آ دَس آمیگرده دیمه می شوره(دست، دست را می شوید.اون دست بر می گردد صورت را می شوید ). کنایه از حمایت وهمیاری همنوعان با یکدیگر است.

ادامه دارد...

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 
ارایه مشاوره در زمینه مسافرت، تحصیل، تجارت و سرمایه گذاری در تاجیکستان
ساعت ٢:۱٠ ‎ب.ظ روز ۱۳۸٩/۸/۱٤ : توسط : جعفر یعقوبی

مسافرت، تحصیل، تجارت و سرمایه گذاری در تاجیکستان

 پیش از انجام مسافرت، یا اقدام به تجارت و سرمایه گذاری و یا برای تحصیل در دانشگاههای معتبر و مورد تایید وزارت علوم ایران در تاجیکستان با کمترین هزینه، حتماً با ما مشورت کنید.

تلفن  424548 - 00992917 در تاجیکستان جهت تماس با اینجانب (جعفر یعقوبی)معرفی می شود.

 

 

 

 

 

 


 
پیش درآمد
ساعت ۱٢:٢٤ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٧/۱٠ : توسط : جعفر یعقوبی

به نام خداوند جان و خرد

 

 

«سلام بازدیدکنندگان عزیز»

 

 

مقدمه:

 

مدتی بود که این وبگاه را با نام « فرهنگ تات » ثبت کرده بودم، ولی توفیق رفیقم نبود که آن را فعال نمایم. تا اینکه بعد از سفر یکماهه به تاجیکستان و با تایید عنوان و طرح رساله دکترا، تا حدودی خیالم راحت شد و فرصتی به دست آمد تا در خدمت شما باشم و هدف و منظور خود را از تاسیس این وبگاه بیان نمایم و به یاری خداوند و در تعامل با شما عزیزان آن را راه اندازی، توسعه و به روز رسانی نمایم.

 

 

هدف:

 

هدف از راه اندازی این وبگاه تعامل وگفتگو در زمینه های آموزشی، تربیتی و فرهنگی  به ویژه خرده فرهنگ ها و ثبت نظرات اندیشمندان این حوزه  و نیز تبادل اخبار و اطلاعات جدید پیرامون آن می باشد.

 

 

واژگان:

 

فرهنگ: گرچه به جرأت می توان گفت: که به تعداد انیشمندان این حوزه در باره واژه «فرهنگ»  تعریف وجود دارد، ولی بیشتر آن ها اشتراک نظرهایی دارند و با استفاه از این اشتراک نظرها می توان به این تعریف رسید که فرهنگ، شامل «مجموعه ای از دانش ها، ارزش ها، باورها، رفتارها، نمادها، آداب، رسوم و ... در هر جامعه ای است»  که در تعامل با یکدیگر نظام فرهنگی آن جامعه را تشکیل می دهند.

 

 تات: به مردمی گفته می شود که در بخش های وسیعی از سرزمین های ایران، جمهوری آذربایجان، جمهوری خود مختار نخجوان، ارمنستان و داغستان روسیه ساکن بوده و به زبان «تاتی» تکلم می کنند. برخی منابع تاریخی، تاتی و انواع آن را شاخه ای از زبان «مادی» می دانند و باور دارند که بقایای این زبان هنوز در تاتی به چشم مِی خورد. برخی گفته اند که تات واژه ای ترکی است و قبایل صحرانشین و سوار ترک به مردم کشاورز و ساکن روستاها و شهرهای قفقاز که ایرانی تبار بودند،«تات» (تاتلر) می گفتند. مولوی در اشعار خود این نام را برای ایرانیان به کار برده است. در دوره صفویه نیز در مقابل قزلباشان ترک به تمامی مردم ایرانی تبار تات گفته می شد. لرها نیز به ایرانیان غیر خود تات گفته اند. نیما یوشیج در مورد تات بودن خود  به مباهات گفته: من شاعرم و زبانم تاتی است. مرحوم جلال آل احمد در کتاب «تات نشین های بلوک زهرا» به تفصیل در مورد تاتی و تات زبان های این منطقه تحقیقات خود را بیان و افسانه ای را از زبان خود تات ها در باره این زبان نقل کرده است (دایرة المعارف اسلامی؛201).

  

به نظر نگارنده تاتی زبانی است که در طی قرن ها و هزاره ها در حد بالایی از هجوم و تأثیر زبان های بیگانه و مهاجم در امان مانده است. به گونه ای که شاید نتوان اثری از واژه های دیگر زبان ها اعم از عربی، مغولی، انگلیسی، ترکی و ... در آن یافت. بلکه برخی از واژه ها در ترکی و فارسی نو از آن وام گرفته شده است. در باره تاتی و تات ها در آینده بیشتر و مستندتر مطالبی را ارایه خواهم نمود.

 

 

فرهنگ تات: شاید پرسیده شود، چرا نام این وبگاه را «فرهنگ تات» گذاشته ام؟ دلیل اصلی آن تات تبار بودن نگارنده است و علاقه ویژه ای که به دلایل گوناگون به زبان تاتی و تات ها دارم که از جمله آن ها، اصالت و شیوایی این زبان، دستور زبان مناسب، پیراسته بودن از واژه ها و تأثیرات زبان های بیگانه و ریشه دار بودن فرهنگ دانش دوستی، ایران دوستی، جوانمردی، ایمان و سایر ویژگی های خوب تات ها می باشد.

 


 
سلام
ساعت ۱٢:٢٥ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢۸ : توسط : جعفر یعقوبی

سلام


 
به پرشین بلاگ خوش آمدید
ساعت ۱٢:۱۸ ‎ق.ظ روز ۱۳۸٩/٤/٢۸ : توسط : پرشین بلاگ
بنام خدا

كاربر گرامي

با سلام و احترام

پيوستن شما را به خانواده بزرگ وبلاگنويسان فارسي خوش آمد ميگوييم.
شما ميتوانيد براي آشنايي بيشتر با خدمات سايت به آدرس هاي زير مراجعه كنيد:

http://help.persianblog.ir براي راهنمايي و آموزش
http://news.persianblog.ir اخبار سايت براي اطلاع از
http://fans.persianblog.ir براي همكاري داوطلبانه در وبلاگستان
http://persianblog.ir/ourteam.aspx اسامي و لينك وبلاگ هاي تيم مديران سايت

در صورت بروز هر گونه مشكل در استفاده از خدمات سايت ميتوانيد با پست الكترونيكي :
support[at]persianblog.ir

و در صورت مشاهده تخلف با آدرس الكترونيكي
abuse[at]persianblog.ir
تماس حاصل فرماييد.

همچنين پيشنهاد ميكنيم با عضويت در جامعه مجازي ماي پرديس از خدمات اين سايت ارزشمند استفاده كنيد:
http://mypardis.com


با تشكر

مدير گروه سايتهاي پرشين بلاگ
مهدي بوترابي

http://ariagostar.com